Program

Her kan du læse mere om foredrag og arrangementer i den kommende sæson.
Få det hurtige overblik ved at klikke på overskrifterne i boksen til højre!

 • Med sprogdetektiven på arbejde - 02. februar 2023. Fans af krimi og true crime er uden tvivl fortrolige med DNA, fingeraftryk og lignende redskaber fra den kriminaltekniske værktøjskasse. Men ved de også, at sproget kan fælde mordere og terrorister? I ”Kastanjemanden” af Søren Sveistrup foretager en af efterforskerne en sproglig analyse, som skal identificere ophavsmanden til en række mistænkelige e-mails.

  Læs mere

 • DEN OLDKRISTNE OG MIDDELALDERLIGE KIRKES HISTORIE, KUNST OG ARKITEKTUR: 3. Oldkirkens billedverden - 7. februar 2023. Gudstjenester holdtes mangfoldige steder i den oldkirkelige tid, og efterhånden som kristendommen blev accepteret fik kirken en ny synlig form i det offentlige rum. Hvordan så kristusbilledet ud?

  Læs mere

 • Hjemmesiden SallData - 14. februar 2023: I foredraget vil Lars fortælle om baggrunden for hjemmesiden, vise hvilke muligheder den indeholder og hvordan man som slægtsforsker udnytter dette.

  Læs mere

 • Alt hvad du bør vide om de vilde planter - 22. februar 2023. Hvor kommer de danske plantearter fra? Hvilke plantearter findes hvor og hvorfor? Hvordan har danske plantesamfund udviklet sig gennem tiden? Hvilke presfaktorer påvirker diversiteten af danske plantesamfund – i dag – og hvordan kan vi forvente at de udvikler sig i fremtiden?

  Læs mere

 • Ledelse gennem verbal anerkendelse og feedback - 23. Februar 2023. Vi har alle behov for at føle os kompetente til vores arbejde, at blive set og anerkendt for det arbejde vi udfører. Ledelsesformen verbal anerkendelse bygger på at den enkelte ledergiver positiv feedback, der knytter sig til medarbejdernes indsats og / eller resultater.

  Læs mere

 • DE SKJULTE LEDERE. Om kvinderne i den tidlige kristendom - 27. februar 2023. I foredraget dokumenterer Marianne Aagaard Skovmand, at kristendommen aldrig var blevet til uden de kvindelige ledere på Jesu tid og i årene derefter. Det var ofte kvinder, der organiserede og finansierede møderne mellem kristne de første år, ligesom de sørgede for Jesus og hans følge.

  Læs mere

 • Introduktion til FamilySearch - 28. februar 2023: Hjemmesiden familysearch.org er en af verdens største databaser, hvor vi kan lægge vores slægtstræ op samt gemme billeder, dokumenter og erindringer om os selv og vores forfædre.

  Læs mere

 • SIKKERHEDSPOLITIK – efter Murens fald. Arktis og Nordatlanten - 07. Marts 2023. Med Murens fald ændredes den geo- og sikkerhedspolitiske si-tuation radikalt. Arktis og Nordatlanten blev ”lav-risiko-områder” med minimal interesse. Siden årtusindskiftet har klimaforandringerne muliggjort nye sejlruter og udvinding af råstoffer, der tidligere ansås for alt for bekostelige - og miljørisikable.

  Læs mere

 • Skammens ansigter - 8. marts 2023: Adam og Eva skammede sig over deres nøgenhed efter at have spist af Kundskabens Træ. Mange unge skammer sig over deres krop. Isak i den norske serie SKAM skammer sig over sin seksualitet. Lars Løkke sagde i sin nytårstale i 2017, at Danmarks koloniale fortid var skamfuld. Thomas Vinterberg udtalte i 2016, at han skammede sig over at være dansk. I Luksusfælden skammes deltagerne igen og igen ud for deres vilde overforbrug. Og i 2018 fik Donald Trump at vide af en gruppe unge, at han ”burde skamme sig” over ikke at gøre noget ved våbenproblemet i USA. Disse eksempler viser, at skammen i sandhed har mange ansigter.

  Læs mere

 • DEN OLDKRISTNE OG MIDDELALDERLIGE KIRKES HISTORIE, KUNST OG ARKITEKTUR:4 Fra senantik til tidlig middelalderlig kristendom - 14. marts 2023. I foredraget ser jeg på splittelsen mellem de to store former for kristendom: den østlige og den vestlige. Hvorfor kom det til en adskillelse, og hvorfor udviklede de to hovedstrømninger i kris-tendommen sig så forskelligt fra hinanden?

  Læs mere

 • DEN OLDKRISTNE OG MIDDELALDERLIGE KIRKES HISTORIE, KUNST OG ARKITEKTUR:5 Fra højmiddelalderkristendom til de reformatoriske bevæ-gelser - 21. marts 2023. Højmiddelalderens kristendom kan på mange måder ses som en tilbagevenden til en tidligere form for religion. Den repræsente-rer tempelreligionens genkomst. I denne periode får en ny stand stadigt større betydning: købmændene og dermed en begyn-dende borger-stand. Jeg ser på konkurrencen mellem forskellige former for bykristendom.

  Læs mere

 • RUSLANDS SJÆL: Fjodor Dostojevskij og Brødrene Karamazov. - 22. marts 2023. Lektor Tine Roesen introducerer til Dostojevskijs liv og forfatterskab som baggrund for en nærmere præsentation og drøftelse af hans sidste og største roman, Brødrene Karamazov (1879-80). Ud over romanens overordnede temaer, personer og handlingstråde vil også det særlige ved Dostojevskijs komposition og stil i dette banebrydende ”polyfone” værk blive udlagt.

  Læs mere

 • At lede på katastrofer - 23. Marts 2023. Covid-19 pandemien blev anledning til, at offentlige tilbud med få dages varsel måtte gentænke hele deres praksis og organisering. Med udgangspunkt i et studie af skolelederes praksis undersøges i foredraget, hvordan offentlige ledere kan arbejde med en krise som en mulighed for at gentænke praksis og udvikle læring og ledelse.

  Læs mere

 • Sproget får det glatte lagen - 27. marts 2023. Amalie fra Paradise Hotel gør det meget. Journalister og politikere gør det en del, og selv den ikke helt unge generation gør det indimellem. Vi ændrer konstant en lille smule på de faste vendinger. Nogle mere bevidst end andre.

  Læs mere

 • Røverkulen PIPOP i Sir sogn - 28. marts 2023. En meget "vidtløftig" sag mod en hel familie, der for 200 år siden hærgede egnen omkring Holstebro med indbrud og tyverier. Vi følger gennem en lang række kilder deres forbrydelser, arrestation, forhør, tilståelser og benægtelser, domfældelse og straf og til sidst et flugtforsøg fra Københavns Stokhus.

  Læs mere

 • Sikkerhedspolitik – efter Murens fald. Norden og Østersø-regionen - 4. april 2023: Godt et år efter Ruslands annektering af Krim-halvøen i 2014 udtalte de nordiske forsvarsministre, at begivenheden udgjorde den europæiske sikkerhedsstrukturs største udfordring”. Tidligere tiders strategiske koncepter om afskrækkelse og garantier aktualiseredes. Hvad sker der i Østersøregionen, hvordan skal det nye russiske standpunkt – som var åbenbar allerede inden krisen i Ukraine – tolkes, og hvad er Washingtons og NATO’s synspunkter?

  Læs mere

 • DEN OLDKRISTNE OG MIDDELALDERLIGE KIRKES HISTORIE, KUNST OG ARKITEKTUR: 6. Middelalderens mange kirker - 11. april 2023. Da Karl den Store i 800-tallet ville renovere, genoprette, Det romerske Rige, skete det ved kopiering af antikkens kunst. Hans kirke i Aachen stod i direkte forbindelse med oldkirkelig arkitektur. Efter kejser Karls karolingiske renæssance følger krisetider, men også en gennemført kristianisering af Nordeuropa.

  Læs mere

 • RUSLANDS SJÆL. Kampen mellem slavofilerne og de vestvendte. - 18. april 2023. Russisk historie har som et pendul svinget mellem to yderpunkter. Det ene er Europa, og det andet er det, russiske nationalister hævder, er det særligt russiske. I det nittende århundrede svingede pendulet mellem to filosofiske retninger, slavofilerne og de ”vestvendte”. Slavofilerne mente, at Rusland skulle søge tilbage til tiden før Peter den Store iværksatte sine ”europæiske reformer” og dermed slog Rusland ud af kurs.

  Læs mere

 • Skal vi begynde at tale om at oversætte forandringer frem for at implementere dem? - 20. April 2023. Som leder er krydspres og paradoksale situationer en del af hverdagen: Du skal tage hensyn til den enkelte medarbejder – og samtidig tage hensyn til helheden.

  Læs mere

 • Den Litterære klassiker, Gensyn med Karen Blixens Den Afrikanske farm. - 24. april 2023. ’Den afrikanske Farm’, som blev udgivet i 1937, regnes af mange for at være et hovedværk i dansk litteratur. Det er samtidig en tekst, der er blevet læst, forstået – og kritiseret – bl.a. ud fra forskellige postkoloniale perspektiver.

  Læs mere

 • RUSLANDS SJÆL. Ikoniske malerier - 25 april 2023. Med kristendommens indførelse i Rusland fulgte flere århundreders påvirkning fra byzantinsk kunst i det kirkelige ikon- og freskomaleri. Fra 1300-tallet optræder de første kunstnernavne og talrige lokale traditioner vinder fodfæste – bl.a. i Novgorod, Moskva og i byerne, der udgør Den Gyldne Ring. Peter den Store vender blikket mod vest, og i løbet af 1700-tallet opstår der for første gang en selvstændig ikke-kirkelig kunsttradition.

  Læs mere

 • Krigeriske Kreml – den russiske krig i Ukraine - 02. maj 2023. I februar 2022 invaderede Rusland sit naboland Ukraine, og den største væbnede konflikt i Europa siden Anden Verdens-krig tog sin begyndelse. Krigen har kostet titusinder af menne-skeliv, skabt enorme flygtningestrømme og bragt Rusland og NATO lige så tæt på en militær konfrontation som under Den Kolde Krigs mest dramatiske år.

  Læs mere

 • DEN LITTERÆRE KLASSIKER: Tove Ditlevsens erindringer Barndom, Ungdom og Gift - 8. maj 2023. ”Tove Ditlevsen udgav mere end 28 digtsamlinger, romaner og noveller, som solgte i store oplag. Hun bragte kvindelivet ind i litteraturen og skrev på sine erfaringer fra opvæksten i et københavnsk arbejderhjem

  Læs mere

 • RUSLANDS SJÆL. Zartidens og sovjetternes haver og parker - 09 maj 2023. Zartidens og sovjetternes haver og parker Med Peter den Stores fascination for vestlig videnskab, teknolo-gi og kunst indtræffer der meget væsentlige forandringer i det vidtstrakte russiske imperium. Når det gælder kunst, herunder havekunst, slår nybruddet i første omgang igennem i Skt. Peters-borg og omegn. I 1703 grundlægger Peter – efter hollandske og franske forbilleder – den nye hovedstad, og få år senere invite-rer han franske og italienske arkitekter til byen ved Neva-floden.

  Læs mere

 • Mikroforandringer - 11. Maj 2023. Forandringer fylder mere og mere på arbejdspladserne. Typisk har vi haft blik for de strategiske forandringer, men Signes forskning peger på, at det er mikroforandringer, der fylder mest, når man spørger medarbejdere og ledere.

  Læs mere

Comments are closed