Afskrevne kilder og indtastningsprojekter

27. Oktober 2022. Som slægtsforsker skal ofte søge bredt over sogne og tid, når man forsøger at finde fx vielser og afdøde. Desuden støder vi jævnligt på aner, hvor vi ikke kender fødesogn. Har kan afskrevne kilder være en stor hjælp.

Indviklede løsninger til komplekse problemer

08. December 2022. Som leder er krydspres og paradoksale situationer en del af hverdagen: Du skal have fokus på den enkelte medarbejder – og samtidig skabe retning og helhed. Du skal inspirere til nytænkning og udvikling – og samtidig sikre stabilitet og drift. Du skal have skarpt fokus på at levere resultater – og samtidig skabe trivsel og godt arbejdsmiljø.

Mikroforandringer

Forandringer fylder mere og mere på arbejdspladserne. Typisk har vi haft blik for de strategiske forandringer, men Signes forskning peger på, at det er mikroforandringer, der fylder mest, når man spørger medarbejdere og ledere.

Vores urolige klode LIVESTREAM!

01. november 2022. LIVESTREAM. Trods vor magt over naturen udgør jordskælv og tsunamier stadig voldsomme og uforudsigelige trusler mod liv, ejendom og infrastruktur. Men jordskælv holder også Jordens overflade ung, frugtbar og oven vande og afslører detaljer om Jordens dybe indre.

PARADIS PÅ JORD. De europæiske havers kulturhistorie

25. oktober 2022. I foredraget ”PARADIS PÅ JORD - De europæiske havers kulturhistorie” vil Karin Esmann Knudsen belyse haven, som et arkadisk, paradisagtigt refugium for menneskers drømme om et ”anderledes sted” forskånet for tilværelsens sorger og bekymringer.

Når dørene åbnes – sporløse slægtninge

10. November 2022. Få indsigt i eftersøgningstjenesten "Genforening''s verden udi eftersøgninger af mennesker. Hør Anette Hallev, eftersøgningsekspert siden år 2000 og stifter af "Eftersøgningstjenesten Genforening" fortælle om søgen i støvede kirkebøger og arkiver

Alt hvad du bør vide om de vilde planter

28. september 2022. Hvor kommer de danske plantearter fra? Hvilke plantearter findes hvor og hvorfor? Hvordan har danske plantesamfund udviklet sig gennem tiden? Hvilke presfaktorer påvirker diversiteten af danske plantesamfund – i dag – og hvordan kan vi forvente at de udvikler sig i fremtiden? Hvad kan vi gøre for at bevare og genoprette den danske natur? Det er nogle af de spørgsmål som vi blive besvaret i foredraget: ”Alt hvad du bør vide om de vilde planter’ i Danmark.

Faderskab og skilsmisse

24. November 2022. Faderskab og skilsmisse Mon ikke alle slægtsforskere er stødt på børn født uden for ægteskab og ægteskaber endt i skilsmisse. I første del af foredraget kigges nærmere på den vanskelige sporing af de udlagte barnefædre og kildemulighederne gennem tiden.

Polyfon ledelse – fra kakofonisk krydspres til kreativ polyfoni

Ledelse i dag udspænder sig mellem et væld af modsatrettede hensyn, rationaler eller kommunikative ’koder’. Hvordan leder og lever vi i denne kompleksitet? Hvordan mestrer vi de kodesammenstød og paradokser den skaber? Det er hovedtemaet for oplægget. Vi får et overblik over de forskellige koder og et katalog over strategier til håndtering af de afledte paradokser. Vi udfolder og debatterer strategierne, så vi skærper vores indsigt og forbedrer vores mestringsevne. Håbet er at defensive henvisninger til ’kakofonisk krydspres’ erstattes af offensive tiltag til ’kreativ polyfoni’, hvor paradokser ikke paralyserer, men perspektiverer tanke, tale og handling.

AFGHANISTAN. Imperiernes Kirkegård – Mellem Taliban og Jihad

17. november 2022. Temarækken afsluttes med en belysning af forholdet mellem den nationalistiske og islamistiske Taliban-bevægelse og de mere internationalt orienterede jihadistiske bevægelser, som Islamisk Stat og Al-Qaeda.

Deporteret til Sprogø og Livø

29 September 2022. Fra 1911 til 1961 husede Livø i Limfjorden en øanstalt for såkaldt antisociale og kriminelle, åndssvage mænd, og fra 1923 til 1961 risikerede ”sexuelt løsagtige, åndssvage kvinder” at havne på Sprogø.

Ledelse gennem verbal anerkendelse og feedback

Vi har alle behov for at føle os kompetente til vores arbejde, at blive set og anerkendt for det arbejde vi udfører. Ledelsesformen verbal anerkendelse bygger på at den enkelte ledergiver positiv feedback, der knytter sig til medarbejdernes indsats og / eller resultater.

AFGHANISTAN. Imperiernes Kirkegård – Sovjetunionens invasion (1979-1989)

3. november 2022. Efter endnu et internt kup mod udgangen af 1979 bad det afghanske kommunistparti om broderlig støtte fra Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker. I 1981 blev den strategisk vigtige Wakhan-korridors grænser i det nordøstlige Afghanistan bekræftet ved en aftale mellem Afghanistan og USSR, mens Kina protesterede.

At lede på katastrofer

23. Marts 2023. Covid-19 pandemien blev anledning til, at offentlige tilbud med få dages varsel måtte gentænke hele deres praksis og organisering. Med udgangspunkt i et studie af skolelederes praksis undersøges i foredraget, hvordan offentlige ledere kan arbejde med en krise som en mulighed for at gentænke praksis og udvikle læring og ledelse.

Jorden og livet – 3.800 mio. års spejling LIVESTREAM!

27. september 2022. LIVESTREAM. Den jord vi lever på i dag, er en markant anderledes end den der blev dannet for 4.500 millioner år siden. Gennem tiden har Jorden og livet både spejlet og påvirket hinanden. Nu er vi mennesker i gang med at ændre Jorden i en ny og hidtil uset retning.

GOYA:  Hofmaler og revolutionær mellem rokoko og romantik.

Den spanske kunstner Francisco Goya (1746-1828) udfoldede sin banebrydende kunst i den grødefulde tid op mod år 1800, hvor de gamle kongeslægter blev udfordret af revolutionære strømninger.

Søvn og immunforsvaret LIVESTREAM!

25. oktober 2022. LIVESTREAM. Vores immunforsvar er dybt afhængigt af søvn og bruger den til at restituere. Omvendt påvirker immunforsvaret også søvnen, og visse sygdomme – som narkolepsi – kan ligefrem ødelægge søvnreguleringen. Hvordan forklarer forskerne denne sammenhæng?

Ledelse på et vippebræt

Som leder er krydspres og paradoksale situationer en del af hverdagen: Du skal tage hensyn til den enkelte medarbejder – og samtidig tage hensyn til helheden. Du skal sikre nytænkning og udvikling – og samtidig sikre stabilitet og sikker drift. Du skal have et skarpt fokus på at levere resultater – og samtidig skabe trivsel og godt arbejdsmiljø. Du skal finde den bedste løsning – der samtidig er den billigste. Det er nemt at blive overmandet af tvivl og blive handlingslammet af paradoksernes absurditet. Indlægget vil give bud på: - Hvordan du som leder kan forholde dig til og arbejde med krydspres og de paradoksale krav, som er et grundvilkår for enhver leder.

Fagre nye genetiske verden LIVESTREAM!

15. november 2022. LIVESTREAM. Det molekylære værktøj CRISPR har vist sig at være nøglen til at redigere livets kode, genomet. En revolution i genetisk forskning med uanede muligheder, hvilket afføder væsentlige etiske diskussioner. Tag med på rejse i den fagre nye genetiske verden.

Diversitetsledelse

Arbejder I på at fremme nogle bestemte perspektiver på din arbejdsplads? Hvorfor? Hvordan gør I det? Kunne I tænke, tale, handle på anden vis, og hvilke effekter ville det få for diversiteten hos jer?

Datalogien i din lomme LIVESTREAM!

22. november 2022. LIVESTREAM. I din smartphone i lommen og din bærbare computer ligger resultaterne af mange års datalogisk forskning. Men hvordan forsker man i datalogi? Hør om teknologiens udvikling og forskningen i bl.a. data, algoritm

Kan man blomstre med demens? Tag med på en rejse fra Jorden til Månen

D. 03. November 2022. Foredraget er en opløftende, hjertegribende og medmenneskelig teaterfortælling, der berører, bevæger og løfter forestillingsevne og indlevelsesevne i livet med demens hos deltagerne. Foredraget starter på klassisk vis, med at tydeliggøre det svære i at leve med demens, når omverdenen tænker i, taler om og er i mødet med en kær og nær, gennem et klassisk demensperspektiv.

Den litterære klassiker: ” Johannes V. Jensen og Kongens Fald”

4. oktober 2022. Fra Johannes V. Jensens forfatterskab lyder en af den moderne danske litteraturs mest markante og modsigelsesfyldte stemmer: længselsfuld og skråsikker, skrydende og klynkende, dekadent og vitalistisk. Foredraget handler, med udgangspunkt i Kongens Fald, om de eksperimenterende og nyskabende prosaformer, som denne stemme udtrykker sig gennem. Valgt til århundredets roman er det en sær og bevægende tekst, som har meget at sige om fortiden, om sin egen tid og om vores tid.

DE SKJULTE LEDERE. Om kvinderne i den tidlige kristendom – Aflyst

06. oktober 2022. I foredraget dokumenterer Marianne Aagaard Skovmand, at kristendommen aldrig var blevet til uden de kvindelige ledere på Jesu tid og i årene derefter. Det var ofte kvinder, der organiserede og finansierede møderne mellem kristne de første år, ligesom de sørgede for Jesus og hans følge. Jesus og senere Paulus formede begyndelsen på kristendommen og konstant var kvinderne med i beslutningerne, og det i en tid, hvor det var endnu mere provokerende end i dag. “Det betyder noget at kunne fastslå det, for det er selve kernen af kristendommen, at både kvinder og mænd er skabt af Gud i hans billede og derfor har samme værdi og samme rettigheder.

Kongelige ulvejagter og medicinske mirakler

23. November 2022. I mange år lød historien, at den sidste ulv i Danmark blev skudt i 1813 i Skive, men vidste du, at den samme ulv blev hængt på Torvet i Holstebro? Det er ikke første gang i historien, vi har levet side om side med ulven. Så hvordan gjorde vi det før? Hør Holstebro Museums historiker Sara Hai Abildtrup fortælle om, hvordan fortidens vestjyder levede med ulven, hvordan de tog på kongelige ulvejagter, og hvilke medicinske mirakler de troede ulvens tænder kunne udrette. For har synet på ulven ændret sig i de 199 år den har været væk?

AFGHANISTAN. Imperiernes Kirkegård – Det britiske Imperiums invasioner (1839-1842, 1878-1880, 1919)

13. oktober 2022. Vi befinder os i dette efterår i ”år 1” efter Koalitionens exit fra Afghanistan. Et land, der i visse internationale analytikeres vurdering betegnes, som ”Imperiernes Kirkegård”.

Den Litterære klassiker: Selma Lagerlöf “Gösta Berlings saga”

31. oktober 2022. Svenske Selma Lagerlöf var en af de mest markante kvindelige forfattere i norden i slutningen af 1800-tallet og fik stor succes, på trods af at hun skilte sig temmelig meget ud med sin stil. Hun var nyromantiker, dyrkede naturen og den folkelige fortællekunst, og dette kan man også se i debutværket Gösta Berlings Saga fra 1891, der består af farverig, lyrisk prosa.

Genstande, dufte og smag som bærere af erindringer

25. oktober 2022. Erindringsevnen er central for menneskers eksistens ved at skabe identitet, kontakt og gensidig forståelse. Tove Engelhardt Mathiassen fortæller, at når vi bevidst prøver på at huske noget, så ligger erindringerne ikke samlet et bestemt sted i hjernen – nej, vi skal aktivt søge efter erindringen mange forskellige steder og sætte den sammen inde i hjernen.

I år kan dronningen fejre 50 års jubilæum som Danmarks monark

14. november 2022. Den 14. januar 1972 døde Kong Frederik 9., og Margrethe blev udråbt som Danmarks regent. Dronning Margrethe 2.  har dermed sat sit præg på Danmarks historie gennem et halvt århundrede og er den hidtil næstlængst regerende danske monark, kun overgået af Christian 4.

Kvantefysikken – atomernes vilde verden LIVESTREAM!

4. oktober 2022. LIVESTREAM. Hør om de eksperimenter og teoretiske overvejelser der førte til Niels Bohrs atom- og kvantefysik som fysikerne stadig diskuterer hvordan vi skal forstå – samtidig med at den anvendes med succes på alt fra stjerners liv til mikrochips i smartphones.

Steder og deres betydning

Steder og deres betydning
27. September 2022. Hvad er et sted? Hvad betyder steder for os? Hvad har litteraturen at sige om steder, og hvad kan man sige om steder i litteraturen? Foredraget vil forsøge at besvare disse (store) spørgsmål igennem læsningen af litterære tekster og undervejs komme ind på forholdet mellem det fremmede sted og hjemstedet.

Jorden og livet – 3.800 mio. års spejling LIVESTREAM!

Jorden og livet – 3.800 mio. års spejling LIVESTREAM!
27. september 2022. LIVESTREAM. Den jord vi lever på i dag, er en markant anderledes end den der blev dannet for 4.500 millioner år siden. Gennem tiden har Jorden og livet både spejlet og påvirket hinanden. Nu er vi mennesker i gang med at ændre Jorden i en ny og hidtil uset retning.

Alt hvad du bør vide om de vilde planter

Alt hvad du bør vide om de vilde planter
28. september 2022. Hvor kommer de danske plantearter fra? Hvilke plantearter findes hvor og hvorfor? Hvordan har danske plantesamfund udviklet sig gennem tiden? Hvilke presfaktorer påvirker diversiteten af danske plantesamfund – i dag – og hvordan kan vi forvente at de udvikler sig i fremtiden? Hvad kan vi gøre for at bevare og genoprette den danske natur? Det er nogle af de spørgsmål som vi blive besvaret i foredraget: ”Alt hvad du bør vide om de vilde planter’ i Danmark.

Deporteret til Sprogø og Livø

Deporteret til Sprogø og Livø
29 September 2022. Fra 1911 til 1961 husede Livø i Limfjorden en øanstalt for såkaldt antisociale og kriminelle, åndssvage mænd, og fra 1923 til 1961 risikerede ”sexuelt løsagtige, åndssvage kvinder” at havne på Sprogø.

Den litterære klassiker: “Johannes V. Jensen og Kongens Fald”

Den litterære klassiker: “Johannes V. Jensen og Kongens Fald”
4. oktober 2022. Fra Johannes V. Jensens forfatterskab lyder en af den moderne danske litteraturs mest markante og modsigelsesfyldte stemmer: længselsfuld og skråsikker, skrydende og klynkende, dekadent og vitalistisk. Foredraget handler, med udgangspunkt i Kongens Fald, om de eksperimenterende og nyskabende prosaformer, som denne stemme udtrykker sig gennem. Valgt til århundredets roman er det en sær og bevægende tekst, som har meget at sige om fortiden, om sin egen tid og om vores tid.

Kvantefysikken – atomernes vilde verden LIVESTREAM!

Kvantefysikken – atomernes vilde verden LIVESTREAM!
4. oktober 2022. LIVESTREAM. Hør om de eksperimenter og teoretiske overvejelser der førte til Niels Bohrs atom- og kvantefysik som fysikerne stadig diskuterer hvordan vi skal forstå – samtidig med at den anvendes med succes på alt fra stjerners liv til mikrochips i smartphones.

DE SKJULTE LEDERE. Om kvinderne i den tidlige kristendom – Aflyst

DE SKJULTE LEDERE. Om kvinderne i den tidlige kristendom – Aflyst
06. oktober 2022. I foredraget dokumenterer Marianne Aagaard Skovmand, at kristendommen aldrig var blevet til uden de kvindelige ledere på Jesu tid og i årene derefter.

AFGHANISTAN. Imperiernes Kirkegård – Det britiske Imperiums invasioner (1839-1842, 1878-1880, 1919)

AFGHANISTAN. Imperiernes Kirkegård – Det britiske Imperiums invasioner (1839-1842, 1878-1880, 1919)
13. oktober 2022. Hvad var den geopolitiske baggrund for det britiske og sovjetiske imperiums og koalitionens totalt kuldsejlede interventioner i et land, der sammenlignet med aggressorens stade, med rette kan betegnes som et uland?

Genstande, dufte og smag som bærere af erindringer

Genstande, dufte og smag som bærere af erindringer
25. oktober 2022. Erindringsevnen er central for menneskers eksistens ved at skabe identitet, kontakt og gensidig forståelse. Tove Engelhardt Mathiassen fortæller, at når vi bevidst prøver på at huske noget, så ligger erindringerne ikke samlet et bestemt sted i hjernen – nej, vi skal aktivt søge efter erindringen mange forskellige steder og sætte den sammen inde i hjernen.

PARADIS PÅ JORD. De europæiske havers kulturhistorie

PARADIS PÅ JORD. De europæiske havers kulturhistorie
25. oktober 2022. haven, som et arkadisk, paradisagtigt refugium for menneskers drømme om et ”anderledes sted” forskånet for tilværelsens sorger og bekymringer. Myten er velkendt og dog må man undre sig: Hvorfor er paradisforestillingen specielt knyttet til en have? Meningen med at dyrke sin have har ændret sig gennem tiden fra middelalderens kloster- haver til nutidens urban gardening.

Søvn og immunforsvaret LIVESTREAM!

Søvn og immunforsvaret LIVESTREAM!
25. oktober 2022. LIVESTREAM. Vores immunforsvar er dybt afhængigt af søvn og bruger den til at restituere. Omvendt påvirker immunforsvaret også søvnen, og visse sygdomme – som narkolepsi – kan ligefrem ødelægge søvnreguleringen. Hvordan forklarer forskerne denne sammenhæng?

Diversitetsledelse

Diversitetsledelse
27. Oktober 2022. Som leder er krydspres og paradoksale situationer en del af hverdagen: Du skal tage hensyn til den enkelte medarbejder – og samtidig tage hensyn til helheden.

Afskrevne kilder og indtastningsprojekter

Afskrevne kilder og indtastningsprojekter
27. Oktober 2022. Som slægtsforsker skal ofte søge bredt over sogne og tid, når man forsøger at finde fx vielser og afdøde. Desuden støder vi jævnligt på aner, hvor vi ikke kender fødesogn. Har kan afskrevne kilder være en stor hjælp.

Den litterære klassiker: Selma Lagerlöf “Gösta Berlings saga”

Den litterære klassiker: Selma Lagerlöf “Gösta Berlings saga”
31. oktober 2022. Svenske Selma Lagerlöf var en af de mest markante kvindelige forfattere i norden i slutningen af 1800-tallet og fik stor succes, på trods af at hun skilte sig temmelig meget ud med sin stil. Hun var nyromantiker, dyrkede naturen og den folkelige fortællekunst, og dette kan man også se i debutværket Gösta Berlings Saga fra 1891, der består af farverig, lyrisk prosa.

Vores urolige klode LIVESTREAM!

Vores urolige klode LIVESTREAM!
01. november 2022. LIVESTREAM. Trods vor magt over naturen udgør jordskælv og tsunamier stadig voldsomme og uforudsigelige trusler mod liv, ejendom og infrastruktur. Men jordskælv holder også Jordens overflade ung, frugtbar og oven vande og afslører detaljer om Jordens dybe indre.

Kan man blomstre med demens? Tag med på en rejse fra Jorden til Månen

Kan man blomstre med demens? Tag med på en rejse fra Jorden til Månen
03. November 2022. Foredraget er en opløftende, hjertegribende og medmenneskelig teaterfortælling, der berører, bevæger og løfter forestillingsevne og indlevelsesevne i livet med demens hos deltagerne. Foredraget starter på klassisk vis, med at tydeliggøre det svære i at leve med demens, når omverdenen tænker i, taler om og er i mødet med en kær og nær, gennem et klassisk demensperspektiv.

AFGHANISTAN. Imperiernes Kirkegård – Sovjetunionens invasion (1979-1989)

AFGHANISTAN. Imperiernes Kirkegård – Sovjetunionens invasion (1979-1989)
3. november 2022. Efter endnu et internt kup mod udgangen af 1979 bad det afghanske kommunistparti om broderlig støtte fra Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker.

Når dørene åbnes – sporløse slægtninge

Når dørene åbnes – sporløse slægtninge
10. November 2022. Få indsigt i eftersøgningstjenesten "Genforening''s verden udi eftersøgninger af mennesker. Hør Anette Hallev, eftersøgningsekspert siden år 2000 og stifter af "Eftersøgningstjenesten Genforening" fortælle om søgen i støvede kirkebøger og arkiver

I år kan dronningen fejre 50 års jubilæum som Danmarks monark

I år kan dronningen fejre 50 års jubilæum som Danmarks monark
14. november 2022. Den 14. januar 1972 døde Kong Frederik 9., og Margrethe blev udråbt som Danmarks regent. Dronning Margrethe 2.  har dermed sat sit præg på Danmarks historie gennem et halvt århundrede og er den hidtil næstlængst regerende danske monark, kun overgået af Christian 4.

Fagre nye genetiske verden LIVESTREAM!

Fagre nye genetiske verden LIVESTREAM!
15. november 2022. LIVESTREAM. Det molekylære værktøj CRISPR har vist sig at være nøglen til at redigere livets kode, genomet. En revolution i genetisk forskning med uanede muligheder, hvilket afføder væsentlige etiske diskussioner. Tag med på rejse i den fagre nye genetiske verden.

AFGHANISTAN. Imperiernes Kirkegård – Mellem Taliban og Jihad

AFGHANISTAN. Imperiernes Kirkegård – Mellem Taliban og Jihad
17. november 2022. Temarækken afsluttes med en belysning af forholdet mellem den nationalistiske og islamistiske Taliban-bevægelse og de mere internationalt orienterede jihadistiske bevægelser, som Islamisk Stat og Al-Qaeda.

Ledelse på et vippebræt

Ledelse på et vippebræt
17. November 2022. Som leder er krydspres og paradoksale situationer en del af hverdagen: Du skal tage hensyn til den enkelte medarbejder – og samtidig tage hensyn til helheden.

Datalogien i din lomme LIVESTREAM!

Datalogien i din lomme LIVESTREAM!
22. november 2022. LIVESTREAM. I din smartphone i lommen og din bærbare computer ligger resultaterne af mange års datalogisk forskning. Men hvordan forsker man i datalogi? Hør om teknologiens udvikling og forskningen i bl.a. data, algoritmer og brugergrænseflader der gavner os alle.

Kongelige ulvejagter og medicinske mirakler

Kongelige ulvejagter og medicinske mirakler
23. November 2022. I mange år lød historien, at den sidste ulv i Danmark blev skudt i 1813 i Skive, men vidste du, at den samme ulv blev hængt på Torvet i Holstebro?

Faderskab og skilsmisse

Faderskab og skilsmisse
24. November 2022. Faderskab og skilsmisse Mon ikke alle slægtsforskere er stødt på børn født uden for ægteskab og ægteskaber endt i skilsmisse. I første del af foredraget kigges nærmere på den vanskelige sporing af de udlagte barnefædre og kildemulighederne gennem tiden.

Indviklede løsninger til komplekse problemer

Indviklede løsninger til komplekse problemer
08. December 2022. Som leder er krydspres og paradoksale situationer en del af hverdagen: Du skal have fokus på den enkelte medarbejder – og samtidig skabe retning og helhed. Du skal inspirere til nytænkning og udvikling – og samtidig sikre stabilitet og drift. Du skal have skarpt fokus på at levere resultater – og samtidig skabe trivsel og godt arbejdsmiljø.

Skal vi begynde at tale om at oversætte forandringer frem for at implementere dem?

Skal vi begynde at tale om at oversætte forandringer frem for at implementere dem?
15. December 2022. Som leder er krydspres og paradoksale situationer en del af hverdagen: Du skal tage hensyn til den enkelte medarbejder – og samtidig tage hensyn til helheden.

GOYA:  Hofmaler og revolutionær mellem rokoko og romantik.

GOYA:  Hofmaler og revolutionær mellem rokoko og romantik.
25 Januar 2023. Den spanske kunstner Francisco Goya (1746-1828) udfoldede sin banebrydende kunst i den grødefulde tid op mod år 1800, hvor de gamle kongeslægter blev udfordret af revolutionære strømninger. 

Polyfon ledelse – fra kakofonisk krydspres til kreativ polyfoni

Polyfon ledelse – fra kakofonisk krydspres til kreativ polyfoni
26. Januar 2023. Ledelse i dag udspænder sig mellem et væld af modsatrettede hensyn, rationaler eller kommunikative ’koder’. Hvordan leder og lever vi i denne kompleksitet?

Ledelse gennem verbal anerkendelse og feedback

Ledelse gennem verbal anerkendelse og feedback
23. Februar 2023. Vi har alle behov for at føle os kompetente til vores arbejde, at blive set og anerkendt for det arbejde vi udfører. Ledelsesformen verbal anerkendelse bygger på at den enkelte ledergiver positiv feedback, der knytter sig til medarbejdernes indsats og / eller resultater.

At lede på katastrofer

At lede på katastrofer
23. Marts 2023. Covid-19 pandemien blev anledning til, at offentlige tilbud med få dages varsel måtte gentænke hele deres praksis og organisering. Med udgangspunkt i et studie af skolelederes praksis undersøges i foredraget, hvordan offentlige ledere kan arbejde med en krise som en mulighed for at gentænke praksis og udvikle læring og ledelse.

Mikroforandringer

Mikroforandringer
11. Maj 2023. Forandringer fylder mere og mere på arbejdspladserne. Typisk har vi haft blik for de strategiske forandringer, men Signes forskning peger på, at det er mikroforandringer, der fylder mest, når man spørger medarbejdere og ledere.
Visit Us On Facebook