REFORMATIONEN OG OPLYSNINGENS KIRKEHISTORIE, -KUNST OG -ARKITEKTUR, I: Fra Reformationen til den Westfalske Fred og en ny verdens begyndelse

14. september 2023. De protestantiske reformationer kom ikke ud af det blå. De havde været i gang en længere periode, men først i begyndelsen af det 16. århundrede var forudsætningerne der for, at en ny form for religion kunne opnå institutionel gennemslagskraft. I dette foredrag ser jeg på de historiske forudsætninger for reformationerne, deres gennemførelse og de krige, som de efterfølgende udløste.

LIBERALISMEN. Historien bag en ideologi i mange former: Liberalismen bliver en politisk ide, II.

02. november 2023. Den klassiske liberalisme i begyndelsen af 1800-tallet var et frontalangreb på enevældens statsstyrede økonomi og borgerens uhæmmede foretagsomhed betragtedes, som en væsentlig forudsætning for kampen mod århundreders fattigdom, ufred og manglende dannelse. Kampen for borgerrettigheder blev centrale og skulle beskyttes af den moderne retsstat. Med industrialiseringen og den socialliberale version af ideologien, indtrådte de første splittelser.

REFORMATIONEN OG OPLYSNINGENS KIRKEHISTORIE, -KUNST OG -ARKITEKTUR, II: Fra Oplysningstid og pietisme til nutiden

21. september 2023. I dette sidste foredrag følger jeg kristendommen fra oplysningstid og pietisme frem til nutiden. Det er først og fremmest i den nordvesteuropæiske kristendom perioden for sekularisering og modernitet, hvor forskellige livsformer og kulturelle og sociale delområder får en stadig større uafhængighed af hinanden.

DEN OLDKRISTNE OG MIDDELALDERLIGE KIRKES HISTORIE, KUNST OG ARKITEKTUR: 6. Middelalderens mange kirker

07. september 2023. Da Karl den Store i 800-tallet ville renovere, genoprette, Det romerske Rige, skete det ved kopiering af antikkens kunst. Hans kirke i Aachen stod i direkte forbindelse med oldkirkelig arkitektur. Efter kejser Karls karolingiske renæssance følger krisetider, men også en gennemført kristianisering af Nordeuropa.

Cobrakunst på tværs af Jerntæppet.

06.september 2023. Adjunkt og ph.d. i Kunsthistorie ved Københavns Universitet, Kristian Handberg, fortæller om sin forskning i Cobra under den Kolde Krig og danske kunstneres udstillinger på den anden side af Jerntæppet i de statssocialistiske lande. Hvad lavede Egill Jacobsen i Polen og hvordan blev Henry Heerup udstillet i DDR?

LITTERÆRE KLASSIKERE. Lykke-Per-motivet i Martin Andersen Nexøs ”Pelle Erobreren” I-IV (1906-10).

02. oktober 2023. ”Pelle Erobreren” I-IV (1906-1910) er Nexøs visionære storværk, der på kort tid sikrede ham verdensberømmelsen. Gennem mere end hundrede år er værket blevet og bliver stadig underkastet nye og højst forskellige fortolkninger. Så hvad er det mon, der bliver ved med at fascinere nye læsere af denne roman, hvori det forrige århundredes fremrykkende arbejderbevægelse spejlede sig i årene før 1. Verdenskrig?

AFGHANISTAN. Imperiernes Kirkegård – Mellem Taliban og Jihad”, IV.

12. oktober 2023. Temarækken afsluttes med en belysning af forholdet mellem den nationalistiske og islamistiske Taliban-bevægelse og de mere internationalt orienterede jihadistiske bevægelser, som Islamisk Stat og Al-Qaeda. Taliban vekslede mellem at være en regering i 1990´erne og en guerillabevægelse indtil den endegyldige magtovertagelse efter Koalitionens exit i 2021.

Status for biodiversiteten i Holstebro-området: Insekterne og planterne

08. november 2023. Danmarks natur er under pres, og Holstebro Folkeuniversitet sætter i en lille serie af foredrag fokus på biodiversiteten helt lokalt i Nordvestjylland. Den første aften er der fokus på de vilde insekter og de vilde planter: Hvad er grunden til, at nogle arter går voldsomt tilbage eller ligefrem forsvinder, mens andre arter ser ud til at klare sig godt i det moderne landskab?

LITTERÆRE KLASSIKERE. Lykke-Per-motivet i Martin A. Hansens ”Lykkelige Kristoffer” (1945).

30. oktober 2023. ”Intet kan være mig kærere end at skrive, fordi intet synes mere ubelejligt og taabeligt”. Sådan begynder forfatterens navnefæl-le, fortælleren Martin Kræmmer, romanen ”Lykkelige Kristoffer” - et ’helteepos’ over en ung og fattig hallandsk adelsmands ople-velser under den nordiske syvårskrig.  

LIBERALISMEN. Historien bag en ideologi i mange former: Liberale ideer før liberalismen, I.

26. oktober 2023. Temarækken ”LIBERALISMEN. Historien bag en ideologi i mange former”, I-III vil gennem tre foredrag med dr.phil. Michael Böss, historiker og forfatter, tage sit udgangspunkt i de antikke græske bystaters frihedsforståelse, der på mange måder adskiller sig fra nutidige liberales. Under renæssancen begyndte frisættelsen fra den middelalderlige kirkes fuldstændige vidensmonopol, parallelt med bystaternes og individets frigørelse fra det feudale samfunds snærende bindinger.

LITTERÆRE KLASSIKERE. Lykke-Per-motivet i Henrik Pontoppidans ”Lykke-Per” (1898-1904).

12. september 2023. Lykke-Per – helt eller fiasko? Henrik Pontoppidans Lykke-Per får en usædvanlig skæbne. Der sker to store omvæltninger i hans liv. Først opgiver han en strålende karriere som ingeniør. Der-næst forlader han kone og børn for at leve som eneboer. Ikke desto indre afspejler hans liv dilemmaer, som de fleste menne-sker kender til. Samtidig er der dog uenighed om, hvorvidt han til slut finder sig selv eller hans liv ender tragisk.

AFGHANISTAN. Imperiernes Kirkegård – Den Internationale Koalitions indsats (2001-21)”, III.

05. oktober 2023. I efteråret 2001, da USA og den vestlige koalition som reaktion på 9/11 gik ind i Afghanistan, bevægede global sikkerhed under den amerikanske verdensorden sig ind i en ny æra: kampen mod terror. Den eneste tilbageværende supermagt USA, der siden ”Den Kolde Krig”s afslutning havde sat dagsordenen for det internationale sikkerhedssystem, engagerede sig militært i stor skala i Afghanistan.

LIBERALISMEN. Historien bag en ideologi i mange former: Den tredje bølge – liberalismens genkomst og krise efter Anden Verdenskrig, III.

09. november 2023. Efter anden verdenskrig opstod neo-liberalismen, som en direkte kritik af mellemkrigstidens alt for fællesskabsorienterede ”natvægter-stat”. I det følgende halve århundrede får det konsekvenser for samfund og kultur i form af markedsliberalisme, rettighedsliberalisme og kulturliberalisme. Og tilmed identitets-politik. Modsat har liberalismens tilhængere ment, at vi skylder den alt det bedste i det moderne samfund.

REFORMATIONEN OG OPLYSNINGENS KIRKEHISTORIE, -KUNST OG -ARKITEKTUR, III: Nye former – Nye rammer? Kirkebygningerne og reformationen

28. september 2023. Reformationen er en besindelse på fortiden og en overvejelse af dens betydning nu og i fremtiden. I mange af reformationskir-kerne foretages en række ændringer af de gudstjenstlige former.

Status for biodiversiteten i Holstebro-området: Fiskene og fuglene

22. november 2023. Danmarks natur er under pres, og Holstebro Folkeuniversitet sætter i en lille serie af foredrag fokus på biodiversiteten helt lokalt i Nordvestjylland. Denne aften er der fokus på fiskene i å, sø og hav samt på de vilde fugle: Hvad er grunden til, at nogle arter går voldsomt tilbage eller ligefrem forsvinder, mens andre arter ser ud til at klare sig godt i det moderne landskab?

Cobrakunst på tværs af Jerntæppet

Cobrakunst på tværs af Jerntæppet
06. september 2023. Adjunkt og ph.d. i Kunsthistorie ved Københavns Universitet, Kristian Handberg, fortæller om sin forskning i Cobra under den Kolde Krig og danske kunstneres udstillinger på den anden side af Jerntæppet i de statssocialistiske lande. Hvad lavede Egill Jacobsen i Polen og hvordan blev Henry Heerup udstillet i DDR?

DEN OLDKRISTNE OG MIDDELALDERLIGE KIRKES HISTORIE, KUNST OG ARKITEKTUR: 6. Middelalderens mange kirker

DEN OLDKRISTNE OG MIDDELALDERLIGE KIRKES HISTORIE, KUNST OG ARKITEKTUR: 6. Middelalderens mange kirker
07. september 2023. Da Karl den Store i 800-tallet ville renovere, genoprette, Det romerske Rige, skete det ved kopiering af antikkens kunst. Hans kirke i Aachen stod i direkte forbindelse med oldkirkelig arkitektur. Efter kejser Karls karolingiske renæssance følger krisetider, men også en gennemført kristianisering af Nordeuropa.

LITTERÆRE KLASSIKERE. Lykke-Per-motivet i Henrik Pontoppidans ”Lykke-Per” (1898-1904).

LITTERÆRE KLASSIKERE. Lykke-Per-motivet i Henrik Pontoppidans ”Lykke-Per” (1898-1904).
12. september 2023. Lykke-Per – helt eller fiasko? Henrik Pontoppidans Lykke-Per får en usædvanlig skæbne. Der sker to store omvæltninger i hans liv. Først opgiver han en strålende karriere som ingeniør. Dernæst forlader han kone og børn for at leve som eneboer. Ikke desto indre afspejler hans liv dilemmaer, som de fleste mennesker kender til. Samtidig er der dog uenighed om, hvorvidt han til slut finder sig selv eller hans liv ender tragisk.

REFORMATIONEN OG OPLYSNINGENS KIRKEHISTORIE, -KUNST OG -ARKITEKTUR, I: Fra Reformationen til den Westfal-ske Fred og en ny verdens begyndelse

REFORMATIONEN OG OPLYSNINGENS KIRKEHISTORIE, -KUNST OG -ARKITEKTUR, I: Fra Reformationen til den Westfal-ske Fred og en ny verdens begyndelse
14. september 2023. De protestantiske reformationer kom ikke ud af det blå. De havde været i gang en længere periode, men først i begyndelsen af det 16. århundrede var forudsætningerne der for, at en ny form for religion kunne opnå institutionel gennemslagskraft. I dette foredrag ser jeg på de historiske forudsætninger for reformationerne, deres gennemførelse og de krige, som de efterfølgende udløste.

REFORMATIONEN OG OPLYSNINGENS KIRKEHISTORIE, -KUNST OG -ARKITEKTUR, II: Fra Oplysningstid og pietisme til nutiden

REFORMATIONEN OG OPLYSNINGENS KIRKEHISTORIE, -KUNST OG -ARKITEKTUR, II: Fra Oplysningstid og pietisme til nutiden
21. september 2023. I dette sidste foredrag følger jeg kristendommen fra oplysningstid og pietisme frem til nutiden. Det er først og fremmest i den nordvesteuropæiske kristendom perioden for sekularisering og modernitet, hvor forskellige livsformer og kulturelle og sociale delområder får en stadig større uafhængighed af hinanden.

REFORMATIONEN OG OPLYSNINGENS KIRKEHISTORIE, -KUNST OG -ARKITEKTUR, III: Nye former – Nye rammer? Kirkebygningerne og reformationen

REFORMATIONEN OG OPLYSNINGENS KIRKEHISTORIE, -KUNST OG -ARKITEKTUR, III: Nye former – Nye rammer? Kirkebygningerne og reformationen
28. september 2023. Reformationen er en besindelse på fortiden og en overvejelse af dens betydning nu og i fremtiden. I mange af reformationskir-kerne foretages en række ændringer af de gudstjenstlige former. Lutherdommen er forholdsvis konservativ, men den reformerte kirkeafdeling løber linen ud med en massiv afvisning af kunst i kirkerne.

LITTERÆRE KLASSIKERE. Lykke-Per-motivet i Martin Andersen Nexøs ”Pelle Erobreren” I-IV (1906-10).

LITTERÆRE KLASSIKERE. Lykke-Per-motivet i Martin Andersen Nexøs ”Pelle Erobreren” I-IV (1906-10).
02. oktober 2023. ”Pelle Erobreren” I-IV (1906-1910) er Nexøs visionære storværk, der på kort tid sikrede ham verdensberømmelsen. Gennem mere end hundrede år er værket blevet og bliver stadig underkastet nye og højst forskellige fortolkninger. Så hvad er det mon, der bliver ved med at fascinere nye læsere af denne roman, hvori det forrige århundredes fremrykkende arbejderbevægelse spejlede sig i årene før 1. Verdenskrig?

AFGHANISTAN. Imperiernes Kirkegård – Den Internationale Koalitions indsats (2001-21)”, III.

AFGHANISTAN. Imperiernes Kirkegård – Den Internationale Koalitions indsats (2001-21)”, III.
05. oktober 2023. I efteråret 2001, da USA og den vestlige koalition som reaktion på 9/11 gik ind i Afghanistan, bevægede global sikkerhed under den amerikanske verdensorden sig ind i en ny æra: kampen mod terror. Den eneste tilbageværende supermagt USA, der siden ”Den Kolde Krig”s afslutning havde sat dagsordenen for det internationale sikkerhedssystem, engagerede sig militært i stor skala i Afghanistan. Engagementet trak naturligt allierede NATO-lande ind i et to årtier langt engagement, hvor skiftende strategier for at etablere et stabilt Afghanistan blev afprøvet.

AFGHANISTAN. Imperiernes Kirkegård – Mellem Taliban og Jihad”, IV.

AFGHANISTAN. Imperiernes Kirkegård – Mellem Taliban og Jihad”, IV.
12. oktober 2023. Temarækken afsluttes med en belysning af forholdet mellem den nationalistiske og islamistiske Taliban-bevægelse og de mere internationalt orienterede jihadistiske bevægelser, som Islamisk Stat og Al-Qaeda. Taliban vekslede mellem at være en regering i 1990´erne og en guerillabevægelse indtil den endegyldige magtovertagelse efter Koalitionens exit i 2021.

LITTERÆRE KLASSIKERE. Lykke-Per-motivet i Martin A. Hansens ”Lykkelige Kristoffer” (1945).

LITTERÆRE KLASSIKERE. Lykke-Per-motivet i Martin A. Hansens ”Lykkelige Kristoffer” (1945).
30. oktober 2023. ”Intet kan være mig kærere end at skrive, fordi intet synes mere ubelejligt og taabeligt”. Sådan begynder forfatterens navnefælle, fortælleren Martin Kræmmer, romanen ”Lykkelige Kristoffer” - et ’helteepos’ over en ung og fattig hallandsk adelsmands oplevelser under den nordiske syvårskrig.  

LIBERALISMEN. Historien bag en ideologi i mange former: Liberale ideer før liberalismen, I.

LIBERALISMEN. Historien bag en ideologi i mange former: Liberale ideer før liberalismen, I.
26. oktober 2023. Temarækken ”LIBERALISMEN. Historien bag en ideologi i mange former”, I-III vil gennem tre foredrag med dr.phil. Michael Böss, historiker og forfatter, tage sit udgangspunkt i de antikke græske bystaters frihedsforståelse, der på mange måder adskiller sig fra nutidige liberales. Under renæssancen begyndte frisættelsen fra den middelalderlige kirkes fuldstændige vidensmonopol, parallelt med bystaternes og individets frigørelse fra det feudale samfunds snærende bindinger.

LIBERALISMEN. Historien bag en ideologi i mange former: Liberalismen bliver en politisk ide, II.

LIBERALISMEN. Historien bag en ideologi i mange former: Liberalismen bliver en politisk ide, II.
02. november 2023. Den klassiske liberalisme i begyndelsen af 1800-tallet var et frontalangreb på enevældens statsstyrede økonomi og borgerens uhæmmede foretagsomhed betragtedes, som en væsentlig forudsætning for kampen mod århundreders fattigdom, ufred og manglende dannelse. Kampen for borgerrettigheder blev centrale og skulle beskyttes af den moderne retsstat.

Status for biodiversiteten i Holstebro-området: Insekterne og planterne

Status for biodiversiteten i Holstebro-området: Insekterne og planterne
08. november 2023. Danmarks natur er under pres, og Holstebro Folkeuniversitet sætter i en lille serie af foredrag fokus på biodiversiteten helt lokalt i Nordvestjylland. Den første aften er der fokus på de vilde insekter og de vilde planter: Hvad er grunden til, at nogle arter går voldsomt tilbage eller ligefrem forsvinder, mens andre arter ser ud til at klare sig godt i det moderne landskab?

LIBERALISMEN. Historien bag en ideologi i mange former: Den tredje bølge – liberalismens genkomst og krise efter Anden Verdenskrig, III.

LIBERALISMEN. Historien bag en ideologi i mange former: Den tredje bølge – liberalismens genkomst og krise efter Anden Verdenskrig, III.
09. november 2023. Efter anden verdenskrig opstod neo-liberalismen, som en direkte kritik af mellemkrigstidens alt for fællesskabsorienterede ”natvægter-stat”. I det følgende halve århundrede får det konsekvenser for samfund og kultur i form af markedsliberalisme, rettighedsliberalisme og kulturliberalisme. Og tilmed identitets-politik. Modsat har liberalismens tilhængere ment, at vi skylder den alt det bedste i det moderne samfund.

Status for biodiversiteten i Holstebro-området: Fiskene og fuglene

Status for biodiversiteten i Holstebro-området: Fiskene og fuglene
22. november 2023. Danmarks natur er under pres, og Holstebro Folkeuniversitet sætter i en lille serie af foredrag fokus på biodiversiteten helt lokalt i Nordvestjylland. Denne aften er der fokus på fiskene i å, sø og hav samt på de vilde fugle: Hvad er grunden til, at nogle arter går voldsomt tilbage eller ligefrem forsvinder, mens andre arter ser ud til at klare sig godt i det moderne landskab?
Visit Us On Facebook