Kinas århundrede

Torsdag d. 27. januar 2022

Dyrene der ikke burde eksistere

Onsdag d. 13. oktober 2021

Pandemier i de sidste 200 år – livestream

Tirsdag d. 26. oktober 2021

Verden i rav – insekter og andet liv i rav

Onsdag d. 16. marts 2022

Iran – fortid, nutid og fremtid

Mandag d. 11. oktober 2021

Kunstens mestre – Frida Kahlo

Onsdag d. 22. september 2021

Det arabiske Forår – 10år efter

Torsdag d. 23. september 2021

Danske katastrofer

Onsdag d. 19. januar 2022

Giftige planter til hverdag og fest

Torsdag d. 9. september 2021

Klosterhaven

Onsdag d. 27. oktober 2021

Kan man blomstre med demens?

Torsdag d. 4. november 2021

Kinas århundrede

Torsdag d. 3. marts 2022

”Det arabiske Forår – 10år efter”

Torsdag d. 7. oktober 2021

Planter og mennesker og kulturhistorie i Struers haver

Onsdag d. 30. marts 2022

Vesten mod Vesten

Onsdag d. 6. oktober 2021

Kinas århundrede

Torsdag d. 10. februar 2022

Yngre med årene – livestream

Tirsdag d. 12. oktober 2021

”Det arabiske Forår – 10år efter”

Torsdag d. 18. november 2021

Det arabiske Forår – 10år efter

Torsdag d. 4. november 2021

Arkæoastronomi

Onsdag d. 2. februar 2022

Danmarks vilde orkidéer – 30 års overvågning og status

Onsdag d. 29. september 2021

Kvindelige kunstnere i og omkring CoBrA

Onsdag d. 17. november 2021

Vestjyllands Kloge Folk og deres brug af planter og magi

Onsdag d. 24. november 2021

Døden- manden med leen i kunst og kultur

Torsdag d. 14. oktober 2021

Den inderste kerne – livestream

Tirsdag d. 9. november 2021

Neandertalerne i nyt lys

Onsdag d. 10. november 2021

Anna Ancher – Skagensmaleren

Onsdag d. 3. november 2021

Vores cellers saltbalance – livestream

Tirsdag d. 23. november 2021

Kvindernes verden – hjemmene på Hjerl Hede

Fredag d. 8. december 2021

Big Bang og det usynlige univers – livestream

Tirsdag d. 5. oktober 2021

Kunstens mestre – Frida Kahlo

Kunstens mestre – Frida Kahlo
22. September. 2021 Efter én gang at have været en bragende succes og en anden gang udskudt på grund af corona er kunsthistoriker Sigen Jacobsen endelig tilbage med sit foredrag om en af verdenskunstens absolutte sværvægtere: Frida Kahlo. Kom til foredrag om kunstneren, hvis skæbne væves sammen med den maxicanske folkekunst i hendes surrealistiske tableauer.

Det arabiske Forår – 10år efter

Det arabiske Forår – 10år efter
23. september 2021. Med udgangspunkt i ”Den arabiske Opstand” under Første Verdenskrig bringes forudsætningerne for Mellemøstens poli-tiske og økonomiske morads efter det engelsk-franske man-datstyre (1920-48) på plads med henblik på at sammenligne denne opstand og ”Det arabiske Forår” hvad angår årsager, mål og midler.

Danmarks vilde orkidéer – 30 års overvågning og status

Danmarks vilde orkidéer – 30 års overvågning og status
29. september 2021. I 1987 blev et landsdækkende program til overvågning af Danmark vilde orkidéer lanceret. Omdrejningspunktet i programmet er årlige optællinger af blomstrende og gerne vegetative planter udvalgte bestande af orkidéer primært udført af frivillige.

Big Bang og det usynlige univers – livestream

Big Bang og det usynlige univers – livestream
05 Oktober 2021. Mørkt stof og mørk energi udgør 95 % af universet, men vi ved faktisk ikke hvad det er. Uden det mørke stof ville vi, og livet, imidlertid ikke eksistere. Løfter den nyeste forskning i kosmologi sløret for hvad det usynlige univers egentligt består af?

Vesten mod Vesten

Vesten mod Vesten
6. oktober 2021 ”Hvordan kan det være, at Vesten, der har overvundet alle riva-ler og præsteret frihed, fred, lighed, velstand og fremskridt på et niveau, ingen havde regnet for muligt, er ved at tabe til sig selv? Det har Rune Lykkeberg sat sig for at undersøge i bogen Vesten mod Vesten. Gennem læsninger af ungdomsbøger som Harry Potter og The Hunger Games, romaner, film, musik og idéhistorie fortæller Rune Lykkeberg den kulturhistorie, som er konteksten for det 21. århundredes politiske konflikter i Vesten”.

”Det arabiske Forår – 10 år efter”

”Det arabiske Forår – 10 år efter”
7. oktober 2021. Golf-monarkernes frygt for at lide samme skæbne, som Ægyp-tens præsident Mubarak og det efterfølgende islamistiske sty-re får dem til at støtte general Al-Sisis militærkup og at enga-gere sig i ”stedfortræderkrige” vendt mod det islamistiske sty-re i Libyen, Irans støtte til den trængte syriske præsident Ba-shar al-Assad og de yemenitiske houthier.

Iran – fortid, nutid og fremtid

Iran – fortid, nutid og fremtid
11. oktober 2021. Iran er altid en varm kartoffel i nyhedsbilledet. For 2500 år siden grundlagde perserne et af verdens største imperier og byggede deres forunderlige hovedstad Persepolis.

Yngre med årene – livestream

Yngre med årene – livestream
12. oktober 2021. Forskning viser at ikke bare din livsstil, men også livsindstilling, i et vist omfang er med til at bestemme om du vil dø som en rask 90-årig eller som en syg 80-årig. Du har selv mulighed for at forsinke aldringen af dine celler og dermed af din krop. Ikke bare livsstil, men også livsindstilling, er med til at bestemme om vi får et langt liv med få eller ingen ”skranteår” – som Bente Klarlund så sigende har døbt årene i alderdommen hvor mennesket bliver gradvist skrøbeligere.

Dyrene der ikke burde eksistere

Dyrene der ikke burde eksistere
13. Oktober 2021. Fabeldyr, uhyrer, søslanger, afskyelige snemænd og andre underlige skabninger… Fantasifoste, indbildning og svindelnumre? Eller måske alligevel væsener, som har i det mindste et enkelt ben i virkelighedens verden?

Døden- manden med leen i kunst og kultur

Døden- manden med leen i kunst og kultur
14. oktober 2021. “Manden med leen er et billede, vi alle kan afkode. Det er døden, ham, der høster sjæle. I dag bruges han ofte med reference til coronaepidemien. Og tidligere har han fyldt i den kunstneriske fortælling om alt fra pest og sult til rig. Figuren Døden er kun 1000 år gammel og opstod under en politisk kamp mellem den østlige og vestlige kristne kirke. Døden som figur er blevet brugt utallige steder i kunst og kulturen siden.”

Pandemier i de sidste 200 år – livestream

Pandemier i de sidste 200 år – livestream
26. Oktober 2021. Hvad kan vi lære af at kigge tilbage i historien på de store epidemier og pandemier – fx pesten, spansk syge, kopper, kolera og mæslinger? Nye matematiske modeller giver os indsigt i hvordan fremtidige epidemier udvikler sig – herunder covid-19-pandemien.

Klosterhaven

Klosterhaven
27. oktober 2021. Står man en sommerdag i klosterhaven på Øm får man måske en lille fornemmelse af stemningen i munkenes have dengang i middelalderen. Sollysets flimren i blade og blomster, biers fredfyldte summen samt duftene fra blomster og jord er sammen med at skabe en sanseoplevelse.

Anna Ancher – Skagensmaleren

Anna Ancher – Skagensmaleren
3. november. Charlotte er tidligere kulturkonsulent i Holstebro Kommune, så aftenen byder for mange på et glædeligt gensyn. Foredraget handler om den eneste blandt skagensmalerne, der rent faktisk var født og opvokset i Skagen; Anna Kristine Brøndum. Hendes kunstneriske karriere var enestående alene taget i betragtning, at hun var kvinde på en tid, hvor kvinder sjældent gjorde karriere og desuden ikke havde adgang til Kunstakademiet. Anna Ancher opgav heldigvis ikke, og efter sin debut på Charlottenborg i 1880, fik hun hurtigt succes.

Det arabiske Forår – 10år efter

Det arabiske Forår – 10år efter
4. november 2021. Mellemøstens ”enfant terrible”, den iranske ayatollah Ali Kha-menei har været ”Forårets” mest destruktive aktør. Samtidig med at han udkæmper en multilateral krig mod henholdsvis USA, Israel og Saudi-Arabien gennem Revolutionsgardens a-symmetriske krigsførsel, stabiliserer han indenrigspolitisk magtbalancen mellem regimets regerende eliter.

KAN MAN BLOMSTRE MED DEMENS?

KAN MAN BLOMSTRE MED DEMENS?
4. november 2021. Foredraget er en opløftende, hjertegribende og medmenneskelig teaterfortælling, der berører, bevæger og løfter forestillingsevne og indlevelsesevne i livet med demens hos deltagerne. Foredraget starter på klassisk vis, med at tydeliggøre det svære i at leve med demens, når omverdenen tænker i, taler om og er i mødet med en kær og nær, gennem et klassisk demensperspektiv.

Den inderste kerne – livestream

Den inderste kerne – livestream
09. November 2021. Hør om den danske seismolog, matematiker og jordskælvsekspert Inge Lehmanns liv og forskningskarriere. Inge Lehmann (1888-1993) studerede bl.a. seismiske trykbølgers hastighedsfordeling i Jordens indre på grundlag af jordskælvssignaler fra fjerne jordskælv optegnet på danske, grønlandske, europæiske og amerikanske seismografer.

Neandertalerne i nyt lys

Neandertalerne i nyt lys
10. November 2021. For cirka 30.000-40.000 år siden uddøde menneskets nære slægtninge, neandertalerne. De forsvandt fra jordens overflade efter at have være en del af det Eurasiske landskab i mere end 300.000 år.

Kvindelige kunstnere i og omkring CoBrA

Kvindelige kunstnere i og omkring CoBrA
17. november 2021. CoBrA var et internationalt udstillings- og arbejdsfællesskab fra 1948 til 1951, og det er en af efterkrigstidens mest indflydelsesrige internationale avantgardebevægelser. Det er overvejende mandlige kunstnere, der dominerer fortællingen om CoBrA.

”Det arabiske Forår – 10 år efter”

”Det arabiske Forår – 10 år efter”
18. november 2021. Fra oprindeligt at have været rollemodel for landene i ”Det a-rabiske Forår” med den moderat-muslimske AKP-regering, æn-dredes landets Mellemøststrategi sig efter al-Sisis militærkup i Ægypten og i særdeleshed efter det fejl-slagne kupforsøg mod Tyrkiets præsident Erdogan i 2016.

Kampen mod patriarkatets evigt ulmende gløder

Kampen mod patriarkatets evigt ulmende gløder
23. november 2021. Tidligere direktør for KVINFO, Elisabeth Møller Jensen, afdækker 60´ernes og 70´ernes samfundsmæssige brydninger med henblik på at belyse især Rødstrømpebevægelsens betydning for kvinders radikalt ændrede økonomiske og uddannelsesmæssige forhold.

Vores cellers saltbalance – livestream

Vores cellers saltbalance – livestream
23. November 2021. Vores celler er helt afhængige af salt. I cellernes membraner sidder en lillebitte nanomaskine – kaldet natrium-kaliumpumpen – som omhyggeligt sorterer forskellige saltioner. De seneste års forskning har vist at fejl i pumpen medfører sjældne sygdomme. Langt de fleste danskere spiser rigeligt salt hver dag. Det er let at skaffe, og det får vores mad til at smage meget bedre.

Vestjyllands Kloge Folk og deres brug af planter og magi

Vestjyllands Kloge Folk og deres brug af planter og magi
24. november 2021. Kloge Folk fra Holstebroegnen var kendte for deres brug af medicinplanter og magi i 1800-tallet. De videreførte på forskellig vis en tradition for sygdomsbehandling, som har spor langt tilbage i dansk og europæisk historie – og som i et større perspektiv også er forbundet med andre folkeslags urgamle traditioner for at bruge shamaner, medicinmænd og andre former for healere.

Kvindernes verden – hjemmene på Hjerl Hede

Kvindernes verden – hjemmene på Hjerl Hede
8. december 2021. I foredraget udfolder journalist og forfatter Helle Juhl nogle kvindeskæbner fra hjemmene på Hjerl Hede. Fra 1600-årenes svenskekrige til de kriseramte 1930’ere. En medrivende tidsrejse i ord og billeder gennem 300 års kvindeliv.

Danske katastrofer

Danske katastrofer
19. januar 2022. Historien viser, at danskerne absolut ikke har været forskånet for katastrofer. Historikeren Rasmus Dahlberg fortæller om en række af de katastrofer, der gennem det seneste århundrede har ramt Danmark og Vestjylland, bl.a. skypumpen i Holstebro og færgen Skageraks forlis.

Kinas århundrede

Kinas århundrede
23. januar 2022. ”Jørgen Delman vil belyse hvordan Kinas ”Belt and Road Initiative” (BRI) er skruet sammen, hvad der driver det og hvorfor det er vigtigt for Kina. Hvilken betydning har BRI for samarbejdslandene og for menneskerettighederne.

Arkæoastronomi

Arkæoastronomi
2. februar 2022. Oldtidens mennesker havde helt den samme himmel over sig, som vi har i dag, og var ligeledes nysgerrige på, hvad der mon var derude. Deres observationer og forestillinger om himmelfænomener studeres i dag i det tværfaglige felt 'arkæoastronomi', baseret på arkæologiske udgravninger, bygningsmonumenter og deres astronomiske betydning.

Kinas århundrede

Kinas århundrede
10. februar 2022. ”Kina begyndte i 1979 en ny reform og åbenhedspolitik. Maos fejlslagne politik havde gjort verdens folkerigeste land til et af verdens fattigste lande. Siden har Kina på næsten utrolig vis forandret og udviklet sig med store økonomiske og sociale fremskridt. Politisk står Kina stadig tilbage som et autoritært system. Resultatet er et Kina der i dag er økonomisk på størrelse med USA.

Kinas århundrede

Kinas århundrede
3. marts 2022. ”I 2018 trak Donald Trump USA ud af atomaftalen med Iran og underlagde Den Islamiske Republik omfattende sanktioner. USA’s såkaldte ”maksimale pres” har haft alvorlige konsekven-ser for den iranske økonomi, der kom yderligere under pres som følge af covid-19 pandemien.

Verden i rav – insekter og andet liv i rav

Verden i rav – insekter og andet liv i rav
16. marts 2022. Rav er et forunderligt og næsten magisk materiale. Der findes over 150 forskellige typer af rav i verdenen, og hver type agerer som en portal tilbage i tiden - et vindue til fortiden. Inde i ravet kan vi se et øjeblik fra jordens fjerne fortid fastfrosset i 3D.

Planter og mennesker og kulturhistorie i Struers haver

Planter og mennesker og kulturhistorie i Struers haver
30. marts 2022. Struer Museum har i de senere år undersøgt Struers haver og planter i samarbejde med byens haveejere. Foredraget handler om planters forskelligartede betydninger og roller i haveejernes liv.
Visit Us On Facebook