Krigeriske Kreml – den russiske krig i Ukraine

02. maj 2023. I februar 2022 invaderede Rusland sit naboland Ukraine, og den største væbnede konflikt i Europa siden Anden Verdenskrig tog sin begyndelse. Krigen har kostet titusinder af menneskeliv, skabt enorme flygtningestrømme og bragt Rusland og NATO lige så tæt på en militær konfrontation som under Den Kolde Krigs mest dramatiske år.

RUSLANDS SJÆL: “Rusland mellem Europa og “Rusland”

18. april 2023. Russisk historie har som et pendul svinget mellem to yderpunkter. Det ene er Europa, og det andet er det, russiske nationalister hævder, er det særligt russiske. I det nittende århundrede svingede pendulet mellem to filosofiske retninger, slavofilerne og de ”vestvendte”. Slavofilerne mente, at Rusland skulle søge tilbage til tiden før Peter den Store iværksatte sine ”europæiske reformer” og dermed slog Rusland ud af kurs. De vestvendte slog til lyd for, at Rusland en gang for alle skulle slå ind på den europæiske vej med kapitalisme, markedsøkonomi og demokrati.

DEN OLDKRISTNE OG MIDDELALDERLIGE KIRKES HISTORIE, KUNST OG ARKITEKTUR: 6. Middelalderens mange kirker

11. april 2023. Da Karl den Store i 800-tallet ville renovere, genoprette, Det ro-merske Rige, skete det ved kopiering af antikkens kunst. Hans kirke i Aachen stod i direkte forbindelse med oldkirkelig arkitek-tur. Efter kejser Karls karolingiske renæssance følger krisetider, men også en gennemført kristianisering af Nordeuropa.

Sproget får det glatte lagen

27. marts 2023. Amalie fra Paradise Hotel gør det meget. Journalister og politikere gør det en del, og selv den ikke helt unge generation gør det indimellem. Vi ændrer konstant en lille smule på de faste vendinger. Nogle mere bevidst end andre.

Sikkerhedspolitik – efter murens fald. Norden og Øster regionen.

4. april 2023: Godt et år efter Ruslands annektering af Krim-halvøen i 2014 udtalte de nordiske forsvarsministre, at begivenheden udgjorde den europæiske sikkerhedsstrukturs største udfordring”. Tidligere tiders strategiske koncepter om afskrækkelse og garantier aktualiseredes. Hvad sker der i Østersøregionen, hvordan skal det nye russiske standpunkt – som var åbenbar allerede inden krisen i Ukraine – tolkes, og hvad er Washingtons og NATO’s synspunkter?

Skal vi begynde at tale om at oversætte forandringer frem for at implementere dem?

20. April 2023. I foredraget introduceres kort til et perspektiv på at komme tættere på det praktiske arbejde der gøres, når man lokalt og centralt arbejder på at lede en forandringsproces, med henblik på at gøre de overordnede intentioner praktisk anvendelig eller brugbare for aktørerne.

SIKKERHEDSPOLITIK – efter Murens fald. Arktis og Nordatlanten

07. Marts 2023. Med Murens fald ændredes den geo- og sikkerhedspolitiske si-tuation radikalt. Arktis og Nordatlanten blev ”lav-risiko-områder” med minimal interesse. Siden årtusindskiftet har klimaforandringerne muliggjort nye sejlruter og udvinding af råstoffer, der tidligere ansås for alt for bekostelige – og miljørisikable.

RUSLANDS SJÆL: Zartidens og sovjetternes haver og parker

09 maj 2023. Zartidens og sovjetternes haver og parker Med Peter den Stores fascination for vestlig videnskab, teknolo-gi og kunst indtræffer der meget væsentlige forandringer i det vidtstrakte russiske imperium. Når det gælder kunst, herunder havekunst, slår nybruddet i første omgang igennem i Skt. Peters-borg og omegn. I 1703 grundlægger Peter – efter hollandske og franske forbilleder – den nye hovedstad, og få år senere invite-rer han franske og italienske arkitekter til byen ved Neva-floden.

DEN LITTERÆRE KLASSIKER: Gensyn med Karen Blixens Den Afrikanske farm.

24. april 2023. ’Den afrikanske Farm’, som blev udgivet i 1937, regnes af mange for at være et hovedværk i dansk litteratur. Det er samtidig en tekst, der er blevet læst, forstået – og kritiseret – bl.a. ud fra forskellige postkoloniale perspektiver.

RUSLANDS SJÆL. Ruslands kulturhistorie

25 april 2023. Den russiske kulturhistorie er som et pendul, der svinger mellem Øst og Vest. Med nedslag i den rige russiske kulturskat, trækkes trådene fra den klassiske litteratur og malerkunst, frem til de buldrende 1920’ers plakatkunstnere, videre igennem Stalins ”Socialistisk Realisme” og frem til den moderne og subtilt systemkritiske novelle ”Snestormen”.

”DEN LITTERÆRE KLASSIKER: Tove Ditlevsens erindringer Barndom, Ungdom og Gift”

8. maj 2023. ”Tove Ditlevsen udgav mere end 28 digtsamlinger, romaner og noveller, som solgte i store oplag. Hun bragte kvindelivet ind i litteraturen og skrev på sine erfaringer fra opvæksten i et københavnsk arbejderhjem

Fugle, dinosaurer, engle og dæmoner: Gerhard Heilmanns liv, kunst og videnskab, 1859-1946

29 marts 2023. I årene 1912 til 1916 udgav den danske billedkunstner Gerhard Heilmann en række populærvidenskabelige artikler om fuglenes slægtskab med dinosaurerne i Dansk Ornitologisk Tidsskrift.

Aflyst – RUSLANDS SJÆL: Ikoniske malerier

25 april 2023. Med kristendommens indførelse i Rusland fulgte flere århundreders påvirkning fra byzantinsk kunst i det kirkelige ikon- og freskomaleri. Fra 1300-tallet optræder de første kunstnernavne og talrige lokale traditioner vinder fodfæste – bl.a. i Novgorod, Moskva og i byerne, der udgør Den Gyldne Ring. Peter den Store vender blikket mod vest, og i løbet af 1700-tallet opstår der for første gang en selvstændig ikke-kirkelig kunsttradition.

Mikroforandringer

Forandringer fylder mere og mere på arbejdspladserne. Typisk har vi haft blik for de strategiske forandringer, men Signes forskning peger på, at det er mikroforandringer, der fylder mest, når man spørger medarbejdere og ledere.

Røverkulen PIPOP i Sir sogn

28. marts 2023. En meget “vidtløftig” sag mod en hel familie, der for 200 år siden hærgede egnen omkring Holstebro med indbrud og tyverier. Vi følger gennem en lang række kilder deres forbrydelser, arrestation, forhør, tilståelser og benægtelser, domfældelse og straf og til sidst et flugtforsøg fra Københavns Stokhus.

Fremtidens RNA-medicin – LIVESTREAM

18. April 2023. De fleste af os har fået RNA-medicin i form af en coronavaccine indeholdende mRNA, og effekten har langt henad vejen været meget tilfredsstillende. Med dette vellykkede startskud har RNA-forskere øjnet muligheden for at udbrede medicin baseret på RNA til mange andre sygdomme, og udviklingen af nye typer RNA-medicin er inden for de sidste par år eksploderet.

Stjernernes vilde liv – LIVESTREAM!

28. marts 2023. Når vi ser op på stjernehimlen, ser vi stjerner i alle livsstadier, fra nye stjerner der lige er blevet dannet i interstellare gasskyer til rester efter stjerner hvis liv er endt i en voldsom eksplosion. Fra fødsel til død gennemgår stjernerne forskellige udviklingsstadier – alt efter deres masse og deres ydre og indre forhold.

Myrer – LIVESTREAM

25. april 2023. Er myrerne en større succes end menneskene? Måske. Det kommer an på hvordan man måler succes. De er i hvert fald væsentligt flere end os. For hvert menneske på jorden findes der 2,5 millioner myrer. Myrerne bruger samme strategier som os: de er organiserede i samfund med dronninger, slaver og statskup og de kan regulere temperaturen i deres myretuer.

Med sprogdetektiven på arbejde

Med sprogdetektiven på arbejde
02. februar 2023. Fans af krimi og true crime er uden tvivl fortrolige med DNA, fingeraftryk og lignende redskaber fra den kriminaltekniske værktøjskasse. Men ved de også, at sproget kan fælde mordere og terrorister? I ”Kastanjemanden” af Søren Sveistrup foretager en af efterforskerne en sproglig analyse, som skal identificere ophavsmanden til en række mistænkelige e-mails.

National forhistorie på vestjysk

National forhistorie på vestjysk
15. marts 2023. Forsøger man at få en idé om, hvilken nationalrolle Vestjylland spiller i perioden 1-1200 e.Kr., starter og slutter historien nærmest med Ribe. Arkæolog Mathias Christiansen Broch fortæller om, hvordan det kan være og sætter Vestjyllands nationale rolle på spidsen.

RUSLANDS SJÆL: Fjodor Dostojevskij og Brødrene Karamazov.

RUSLANDS SJÆL: Fjodor Dostojevskij og Brødrene Karamazov.
22. marts 2023. Lektor Tine Roesen introducerer til Dostojevskijs liv og forfatterskab som baggrund for en nærmere præsentation og drøftelse af hans sidste og største roman, Brødrene Karamazov (1879-80). Ud over romanens overordnede temaer, personer og handlingstråde vil også det særlige ved Dostojevskijs komposition og stil i dette banebrydende ”polyfone” værk blive udlagt.

Sproget får det glatte lagen

Sproget får det glatte lagen
27. marts 2023. Amalie fra Paradise Hotel gør det meget. Journalister og politikere gør det en del, og selv den ikke helt unge generation gør det indimellem. Vi ændrer konstant en lille smule på de faste vendinger. Nogle mere bevidst end andre.

Stjernernes vilde liv – LIVESTREAM!

Stjernernes vilde liv – LIVESTREAM!
28. marts 2023. Når vi ser op på stjernehimlen, ser vi stjerner i alle livsstadier, fra nye stjerner der lige er blevet dannet i interstellare gasskyer til rester efter stjerner hvis liv er endt i en voldsom eksplosion. Fra fødsel til død gennemgår stjernerne forskellige udviklingsstadier – alt efter deres masse og deres ydre og indre forhold.

Røverkulen PIPOP i Sir sogn

Røverkulen PIPOP i Sir sogn
28. marts 2023. En meget "vidtløftig" sag mod en hel familie, der for 200 år siden hærgede egnen omkring Holstebro med indbrud og tyverier. Vi følger gennem en lang række kilder deres forbrydelser, arrestation, forhør, tilståelser og benægtelser, domfældelse og straf og til sidst et flugtforsøg fra Københavns Stokhus.

Fugle, dinosaurer, engle og dæmoner: Gerhard Heilmanns liv, kunst og videnskab, 1859-1946

Fugle, dinosaurer, engle og dæmoner: Gerhard Heilmanns liv, kunst og videnskab, 1859-1946
29 marts 2023. I årene 1912 til 1916 udgav den danske billedkunstner Gerhard Heilmann en række populærvidenskabelige artikler om fuglenes slægtskab med dinosaurerne i Dansk Ornitologisk Tidsskrift. Verdens førende forskere på området fulgte med interesse hans arbejde, der i 1926 udkom på engelsk under titlen ’The Origin of Birds’.

Sikkerhedspolitik – efter Murens fald. Norden og Østersø-regionen

Sikkerhedspolitik – efter Murens fald. Norden og Østersø-regionen
4. april 2023: Godt et år efter Ruslands annektering af Krim-halvøen i 2014 udtalte de nordiske forsvarsministre, at begivenheden udgjorde den europæiske sikkerhedsstrukturs største udfordring”. Tidligere tiders strategiske koncepter om afskrækkelse og garantier aktualiseredes. Hvad sker der i Østersøregionen, hvordan skal det nye russiske standpunkt – som var åbenbar allerede inden krisen i Ukraine – tolkes, og hvad er Washingtons og NATO’s synspunkter?

DEN OLDKRISTNE OG MIDDELALDERLIGE KIRKES HISTORIE, KUNST OG ARKITEKTUR: 6. Middelalderens mange kirker

DEN OLDKRISTNE OG MIDDELALDERLIGE KIRKES HISTORIE, KUNST OG ARKITEKTUR: 6. Middelalderens mange kirker
11. april 2023. Da Karl den Store i 800-tallet ville renovere, genoprette, Det romerske Rige, skete det ved kopiering af antikkens kunst. Hans kirke i Aachen stod i direkte forbindelse med oldkirkelig arkitektur. Efter kejser Karls karolingiske renæssance følger krisetider, men også en gennemført kristianisering af Nordeuropa.

Fremtidens RNA-medicin – LIVESTREAM

Fremtidens RNA-medicin – LIVESTREAM
18. April 2023. De fleste af os har fået RNA-medicin i form af en coronavaccine indeholdende mRNA, og effekten har langt henad vejen været meget tilfredsstillende. Med dette vellykkede startskud har RNA-forskere øjnet muligheden for at udbrede medicin baseret på RNA til mange andre sygdomme, og udviklingen af nye typer RNA-medicin er inden for de sidste par år eksploderet.

RUSLANDS SJÆL: “Rusland mellem Europa og “Rusland”

RUSLANDS SJÆL: “Rusland mellem Europa og “Rusland”
18. april 2023. Russisk historie har som et pendul svinget mellem to yderpunkter. Det ene er Europa, og det andet er det, russiske nationalister hævder, er det særligt russiske. I det nittende århundrede svingede pendulet mellem to filosofiske retninger, slavofilerne og de ”vestvendte”. Slavofilerne mente, at Rusland skulle søge tilbage til tiden før Peter den Store iværksatte sine ”europæiske reformer” og dermed slog Rusland ud af kurs.

Skal vi begynde at tale om at oversætte forandringer frem for at implementere dem?

Skal vi begynde at tale om at oversætte forandringer frem for at implementere dem?
20. April 2023. Som leder er krydspres og paradoksale situationer en del af hverdagen: Du skal tage hensyn til den enkelte medarbejder – og samtidig tage hensyn til helheden.

DEN LITTERÆRE KLASSIKKER: Gensyn med Karen Blixens Den Afrikanske farm.

DEN LITTERÆRE KLASSIKKER: Gensyn med Karen Blixens Den Afrikanske farm.
24. april 2023. ’Den afrikanske Farm’, som blev udgivet i 1937, regnes af mange for at være et hovedværk i dansk litteratur. Det er samtidig en tekst, der er blevet læst, forstået – og kritiseret – bl.a. ud fra forskellige postkoloniale perspektiver.

Myrer – LIVESTREAM

Myrer – LIVESTREAM
25. april 2023. Er myrerne en større succes end menneskene? Måske. Det kommer an på hvordan man måler succes. De er i hvert fald væsentligt flere end os. For hvert menneske på jorden findes der 2,5 millioner myrer. Myrerne bruger samme strategier som os: de er organiserede i samfund med dronninger, slaver og statskup og de kan regulere temperaturen i deres myretuer.

Aflyst – RUSLANDS SJÆL: Ikoniske malerier

Aflyst – RUSLANDS SJÆL: Ikoniske malerier
25 april 2023. Med kristendommens indførelse i Rusland fulgte flere århundreders påvirkning fra byzantinsk kunst i det kirkelige ikon- og freskomaleri. Fra 1300-tallet optræder de første kunstnernavne og talrige lokale traditioner vinder fodfæste – bl.a. i Novgorod, Moskva og i byerne, der udgør Den Gyldne Ring. Peter den Store vender blikket mod vest, og i løbet af 1700-tallet opstår der for første gang en selvstændig ikke-kirkelig kunsttradition.

RUSLANDS SJÆL. Ruslands kulturhistorie

RUSLANDS SJÆL. Ruslands kulturhistorie
25 april 2023. Den russiske kulturhistorie er som et pendul, der svinger mellem Øst og Vest. Med nedslag i den rige russiske kulturskat, trækkes trådene fra den klassiske litteratur og malerkunst, frem til de buldrende 1920’ers plakatkunstnere, videre igennem Stalins ”Socialistisk Realisme” og frem til den moderne og subtilt systemkritiske novelle ”Snestormen”.

Krigeriske Kreml – den russiske krig i Ukraine

Krigeriske Kreml – den russiske krig i Ukraine
02. maj 2023. I februar 2022 invaderede Rusland sit naboland Ukraine, og den største væbnede konflikt i Europa siden Anden Verdens-krig tog sin begyndelse. Krigen har kostet titusinder af menne-skeliv, skabt enorme flygtningestrømme og bragt Rusland og NATO lige så tæt på en militær konfrontation som under Den Kolde Krigs mest dramatiske år.

DEN LITTERÆRE KLASSIKER: Tove Ditlevsens erindringer Barndom, Ungdom og Gift

DEN LITTERÆRE KLASSIKER: Tove Ditlevsens erindringer Barndom, Ungdom og Gift
8. maj 2023. ”Tove Ditlevsen udgav mere end 28 digtsamlinger, romaner og noveller, som solgte i store oplag. Hun bragte kvindelivet ind i litteraturen og skrev på sine erfaringer fra opvæksten i et københavnsk arbejderhjem

RUSLANDS SJÆL: Zartidens og sovjetternes haver og parker

RUSLANDS SJÆL: Zartidens og sovjetternes haver og parker
09 maj 2023. Zartidens og sovjetternes haver og parker Med Peter den Stores fascination for vestlig videnskab, teknolo-gi og kunst indtræffer der meget væsentlige forandringer i det vidtstrakte russiske imperium. Når det gælder kunst, herunder havekunst, slår nybruddet i første omgang igennem i Skt. Peters-borg og omegn. I 1703 grundlægger Peter – efter hollandske og franske forbilleder – den nye hovedstad, og få år senere invite-rer han franske og italienske arkitekter til byen ved Neva-floden.

Mikroforandringer

Mikroforandringer
11. Maj 2023. Forandringer fylder mere og mere på arbejdspladserne. Typisk har vi haft blik for de strategiske forandringer, men Signes forskning peger på, at det er mikroforandringer, der fylder mest, når man spørger medarbejdere og ledere.
Visit Us On Facebook