LIBERALISMEN. Historien bag en ideologi i mange former: Liberale ideer før liberalismen, I.

26. oktober 2023. Temarækken ”LIBERALISMEN. Historien bag en ideologi i mange former”, I-III vil gennem tre foredrag med dr.phil. Michael Böss, historiker og forfatter, tage sit udgangspunkt i de antikke græske bystaters frihedsforståelse, der på mange måder adskiller sig fra nutidige liberales. Under renæssancen begyndte frisættelsen fra den middelalderlige kirkes fuldstændige vidensmonopol, parallelt med bystaternes og individets frigørelse fra det feudale samfunds snærende bindinger.

Sandt og falsk – historie og kildekritik

09. oktober 2024. Foredraget vil se sandt og falsk, ekkokamre og fake news i et historisk perspektiv, samt sige noget om kildekritik som en måde at møde information på.

Kulturmøder og religiøse fjendebilleder i antikken og nutidens Europa

19. oktober 2023. I det gamle Rom skændtes hedenske romere og kristne kirkefædre bravt om (af)gudsdyrkelse, ind-voldstydning og (fup)mirakler, bordelbesøg, gladiatorshows, ædegilder, druk, hor og kvindelig forfængelighed, blandt meget andet.

Den litterære klassiker: Jeppe Aakjær og Rugens Sange

24. april 2024. Jeppe Aakjærs (1866-1930) forfatterskab er meget betydeligt i dansk litteratur og hans digte centrale i den folkelige sang. Tænk blot på ”Jens Vejmand”, ”Jeg bærer med Smil min Byrde” og ”Jeg er Havren”. Aakjær spillede en stor rolle i sin samtid, hvor industrialisering prægede land og by. Han forsvarede naturen, livsudfoldelsen og de svages ret. Han kæmpede for historiens og traditionens ret mod den åndløse og grådige økonomiske udnyttelse, han så i sin samtid.

Kulturmøder og religiøse fjendebilleder i antikken og nutidens Europa

02. maj 2024. I det gamle Rom skændtes hedenske romere og kristne kirkefædre bravt om (af)gudsdyrkelse, ind-voldstydning og (fup)mirakler, bordelbesøg, gladiatorshows, ædegilder, druk, hor og kvindelig forfængelighed, blandt meget andet. Så vidt datidens religionsdebat. I nutidens europæiske religions-debatter skændes man om civilisationssammenstød, indvandring, integration, demokrati, ytringsfrihed, sexualmoral, kvindeundertrykkelse og brugen af muslimsk hovedbeklædning i det offentlige rum.

Menneskedyret Homo sapiens – LIVESTREAM!

16. april 2024. Vi mennesker er et tilfældigt resultat af en broget evolutionsproces, og vi er en anatomisk rodebunke med lån af organer fra vores tidlige forfædre. Vores adfærd er i høj grad styret af menneskedyrets biologi og forhistorie og ikke vores frie vilje alene.

Brugen af genoprettende ret, herunder konfliktmægling, i retssystemet

25. april 2024. Foredraget vil præsentere, hvordan genoprettende ret, herunder konfliktmægling, bruges i det nuværende danske retssystem i politiets Konfliktråd, hvor ofre og gerningspersoner får mulighed for at mødes til en dialog ansigt til ansigt.

Klimakrise og bæredygtig omstilling – har økologisk økonomi svarene?

13. september 2023. Hvordan kan vi forstå de udfordringer, som klima- og biodiversitetskriserne rejser? Og hvilke omstillinger er der brug for at sætte i værk? Foredraget belyser økologisk økonomis bud på svarene. Perspektivet sætter det naturmæssige grundlag for samfundet – energi, økosystemer, ressourcer – i centrum for den økonomiske forståelse og lægger op til at ”regne i natur” i stedet for penge.

Faderskab og skilsmisse

25. april 2024. Faderskab og skilsmisse – Mon ikke alle slægtsforskere er stødt på børn født uden for ægteskab og ægteskaber endt i skilsmisse. I første del af foredraget kigges nærmere på den vanskelige sporing af de udlagte barnefædre og kildemulighederne gennem tiden. I anden del af foredraget ses på muligheden for skilsmisse og de skiftende regler omkring disse.

Menneskedyret Homo sapiens – LIVESTREAM!

Menneskedyret Homo sapiens – LIVESTREAM!
16. april 2024. Vi mennesker er et tilfældigt resultat af en broget evolutionsproces, og vi er en anatomisk rodebunke med lån af organer fra vores tidlige forfædre. Vores adfærd er i høj grad styret af menneskedyrets biologi og forhistorie og ikke vores frie vilje alene.

Den litterære klassiker: Jeppe Aakjær og Rugens Sange

Den litterære klassiker: Jeppe Aakjær og Rugens Sange
24. april 2024. Jeppe Aakjærs (1866-1930) forfatterskab er meget betydeligt i dansk litteratur og hans digte centrale i den folkelige sang. Tænk blot på ”Jens Vejmand”, ”Jeg bærer med Smil min Byrde” og ”Jeg er Havren”. Aakjær spillede en stor rolle i sin samtid, hvor industrialisering prægede land og by. Han forsvarede naturen, livsudfoldelsen og de svages ret. Han kæmpede for historiens og traditionens ret mod den åndløse og grådige økonomiske udnyttelse, han så i sin samtid.

Ledelse af en bæredygtig udvikling

Ledelse af en bæredygtig udvikling
24. april 2024. En af vor tids største udfordringer er at lykkes med en bæredygtig udvikling. Og som leder af en organisation eller virksomhed har du et ansvar for at skubbe på, der hvor du kan. Men hvad vil det faktisk sige at lede en bæredygtig udvikling, og hvad kræver det ledelsesmæssigt? Denne eftermiddag vil du blive klogere på, hvad ledelse af en bæredygtig udvikling er, og hvad der er nyt og anderledes i dette.

Brugen af genoprettende ret, herunder konfliktmægling, i retssystemet

Brugen af genoprettende ret, herunder konfliktmægling, i retssystemet
25. april 2024. Foredraget vil præsentere, hvordan genoprettende ret, herunder konfliktmægling, bruges i det nuværende danske retssystem i politiets Konfliktråd, hvor ofre og gerningspersoner får mulighed for at mødes til en dialog ansigt til ansigt.

Faderskab og skilsmisse

Faderskab og skilsmisse
25. april 2024. Faderskab og skilsmisse - Mon ikke alle slægtsforskere er stødt på børn født uden for ægteskab og ægteskaber endt i skilsmisse. I første del af foredraget kigges nærmere på den vanskelige sporing af de udlagte barnefædre og kildemulighederne gennem tiden. I anden del af foredraget ses på muligheden for skilsmisse og de skiftende regler omkring disse.

Kulturmøder og religiøse fjendebilleder i antikken og nutidens Europa

Kulturmøder og religiøse fjendebilleder i antikken og nutidens Europa
02. maj 2024. I det gamle Rom skændtes hedenske romere og kristne kirkefædre bravt om (af)gudsdyrkelse, ind-voldstydning og (fup)mirakler, bordelbesøg, gladiatorshows, ædegilder, druk, hor og kvindelig forfængelighed, blandt meget andet. Så vidt datidens religionsdebat. I nutidens europæiske religions-debatter skændes man om civilisationssammenstød, indvandring, integration, demokrati, ytringsfrihed, sexualmoral, kvindeundertrykkelse og brugen af muslimsk hovedbeklædning i det offentlige rum.

Sandt og falsk – historie og kildekritik

Sandt og falsk – historie og kildekritik
09. oktober 2024. Foredraget vil se sandt og falsk, ekkokamre og fake news i et historisk perspektiv, samt sige noget om kildekritik som en måde at møde information på.
Visit Us On Facebook