Header

Foredrag i november

Se hvilke spændende foredrag du kan komme til i november. Du kan finde flere på HolstebroFolkeuniversitet.dk.

---
Claude Monet: Impression – Solopgang. 1873

MANET og MONET

Onsdag d. 1. november 2017.
Impressionismen er et mangehovedet dyr, der omfatter så forskellige kunstnere som Manet og Monet. Vi ser nærmere på deres stilistiske kendetegn. Og andre impressionistiske kunstnere inddrages, ex. Pissarro og Sisley.

Læs mere.

---
Fællesskab i forandring

Fællesskab i forandring

Onsdag, d. 1. november 2017.
Med baggrund i et nyligt afsluttet forskningsprojekt vil foredraget gennemgå Indre Missions nyere historie: Dels identitetsdannelsen og fællesskabets betydning inden for bevægelsen og dels den rolle, man udadtil har spillet i lokalsamfundet.

Læs mere.

---
Funktionelle fødevarer

Funktionelle fødevarer

Onsdag den 1. november 2017
Begreberne funktionelle fødevarer og berigelse kan om noget sætte følelserne i gang, når der tales om mad. For nogen er det indbegrebet af kunstig mad, man for alt i verden skal holde sig fra.
For andre en oplagt mulighed for selv at gøre lidt ekstra for sin sundhed. Men hvad er funktionelle fødevarer egentlig for noget, og hvor bevæger udviklingen sig hen i Norden?

Læs mere.

---
Sanser

Sære sanser

Tirsdag, d.7. november 2017.
Vores virkelighed er hvad vi sanser, så har vi en anden virkelighedsopfattelse end dyr udstyret med andre sanser? Dette foredrag vil kaste lys over hvor lille en del af vores omverden vi reelt opfatter ved hjælp af et stærkt begrænset sanseapparat.

Læs mere.

---
Godsarkiver

Godsarkiver

Onsdag, d. 8. november 2017.
Foredraget vil indvi os i hvorledes godsarkivernes materiale kan bruges i vor søgen efter slægtninger

Læs mere.

---
Reformationens betydning

Reformationens betydning

Tirsdag, d. 14. november 2017.
Reformationen har fået æren for mange af det moderne samfunds grundliggende forhold: Adskillelse af politik og religion, kapitalisme, moderne arbejdsmoral og tidsopfattelse, ja, selv den nordiske velfærdsstat er blevet tilskrevet reformationen.

Læs mere.

---
burre

Inspiration fra naturen

Tirsdag, d.14. november 2017.
Når vi lader os inspirere af naturens måde at løse problemer på kaldes det biomimik. Hør hvordan naturen inspirerer forskerene til nye, revolutionærende opfindelser.

Læs mere.

---
DEGAS og RENOIR

DEGAS og RENOIR

Onsdag, d. 15. november 2017.
Disse to malere leverer meget forskellige versioner af ”impressionismen”. Degas koncentrerer sig især om bevægelse. Renoir er kvindeelskeren, størstedelen af hans værker er en besyngelse af den kvindelige skønhed

Læs mere.

---
Dansk Vestindien

Dansk Vestindien

Onsdag, d. 15. november 2017.
Historien om Dansk Vestindien er ikke kun historien om de danskere, der rejste ud fra Danmark. Det er i endnu højere grad fortællingen om de mange tusinde mennesker, der mod deres vilje blev bragt fra Afrika som slaver, for at arbejde i koloniens plantager.

Læs mere.

---
Reformationen - Europas Historie

Reformationen - Europas Historie

Tirsdag, d.21.november 2017.
Med reformationen begynder den udvikling, der fører frem til det moderne samfund. Få hele historien om den vigtigste begivenhed i Europas historie.

Læs mere.

---
Big Bang og det usynlige univers

Big Bang og det usynlige univers

Tirsdag, d. 21. november 2017.
Mørkt stof og mørk energi udgør 95 % af universet. Men vi ved faktisk ikke, hvad det er. Uden det mørke stof ville vi og livet imidlertid ikke eksistere. Løfter den nyeste forskning i kosmologi sløret for hvad det usynlige univers egentlig består af?

Læs mere.

---
Neuro gastronomi

Neuro gastronomi

Onsdag den 22. november 2017
Hvorfor bliver vi stimuleret af noget der knaser?
Hvorfor går vi automatisk uden om fødevarer der har en bestemt farve, mens andre farver lokker os?
Hvorfor taler vi så meget om smag når vores lugtesans i virkeligheden giver os tusind gange så mange impulser?

Læs mere.

---
Bæveren

Bæveren

Tirsdag, d. 28. november 2017.
Den øgede bæverbestand har konsekvenser for de lodsejere, hvor bæverne vælger at bosætte sig – både ved at bygge dæmninger og fælde træer.

Læs mere.

---
Spejlbilleder og molekyler

Spejlbilleder og molekyler

Tirsdag, d.28.november 2017.
Spejlbillede-molekyler består af samme atomer, men er et spejlbillede af hinanden. Det ene kan være vital for os mens den anden version kan være giftig. Derfor er det afgørende at forstå molekylernes struktur – bl.a. når der udvikles nye lægemidler.

Læs mere.

---
GAUGUIN og VAN GOGH

GAUGUIN og VAN GOGH

Onsdag, d. 29. november 2017.
Vi ser nærmere på Gauguin og Van Gogh, hvis venskab fik fatale konsekvenser. Begge var kompromisløse kunstnere, der gik egne veje og forfulgte deres kunstneriske mål med imponerende konsekvens og vilje til at gå til yderligheder.

Læs mere.

---
Livet i Århus i 1000 år

Livet i Århus i 1000 år

Onsdag, d. 29. november 2017.
På baggrund af analyser af arkæologiske fund og udgravninger fra by og opland oprulles bylivets udvikling og byens kontakter på tværs af vante periodeskel fra 800 til 1800: fra vikingetid til midten af 1800-tallet.

Læs mere.

---
Find spor af slægten

Find spor af slægten

Torsdag, d. 30. november 2017.
Lokal- og stadsarkiverne har gennem de sidste generationer opbygget store samlinger af arkiv- og billedmateriale, der kan belyse lokalsamfundenes historie.

Læs mere.

---

Venlig hilsen
Holstebro Folkeuniversitet
www.holstebrofolkeuniversitet.dk