Fransk kunst fra Realismen over Impressionismen

Kom og hør om Fransk kunst, Impressionismen og Realismen.

Fremtidens intelligente bankløsninger

Fremtidens intelligente bankløsninger
”Om 10 år vil banksektoren, som vi kender den i dag, være død, og allerede i 2025 vil de største banker i verden være teknologiselskaber”

Finanskrisen snart 10 år efter

Finanskrisen snart 10 år efter
Finanskrisen har bragt store tab - Hvordan kunne det gå så galt?

Hvordan søger du din slægt?

Hvordan søger du din slægt?
Hjemmesiden Sall Data er opstået som et hjælpemiddel til slægtsforskning. Formålet var dels at samle alle de ting, som en slægtsforsker har brug for, dels at præsentere det på en måde, så det er nemt at finde rundt i.

Femern Bælt

Femern Bælt
De arkæologiske udgravninger ved Rødbyhavn på Lollands sydkyst, der gennemføres i forbindelse med opførelsen af den kommende Femern Bælt forbindelse mellem Rødbyhavn og Femern, er et af de største arkæologiske projekter Danmark nogensinde har set.

Fra DAVID til COURBET

Fra DAVID til COURBET
Få et indblik i Fransk kunst fra ca. 1800-1870 begyndende med David’s neoklassicisme i Den franske Revolutions kølvand – frem til Courbets rå og ufiltrerede realisme.

Den nordiske spisehave

Den nordiske spisehave
Der redegøres for konceptet til Ny Nordisk Køkken. Opus-forskningen bag Ny Nordisk Køkken beskrives og analyseres. Ligeledes orienteres om dokumenterede sundhedseffekter ved særligt sunde frugt- og urte-arter.

Acceleratorer

Acceleratorer
Hør om forskning med acceleratorer ved verdens største accelerator, CERN, som i 2012 fandt Higgs-partiklen, om forskning ved acceleratorer i Aarhus og om hvordan en ny protonaccelerator fra næste år vil give os danskere endnu bedre behandling mod kræft.

Der puttes hvad, i vores mad?

Der puttes hvad, i vores mad?
Forarbejdede fødevarer tilsættes ofte fosfor, og B-vitamin tilsætning overvejes. Og vi kan vel ikke få for meget af disse livsnødvendige stoffer? Jo, siger den nyeste forskning.

Mennesket erobrede kloden

Mennesket erobrede kloden
Hvorfor forsvandt neandertalere og denisovanere for mellem 20 og 60.000 år siden og hvorfor vandt vi – det moderne menneske – kampen?

MANET og MONET

MANET og MONET
Impressionismen er et mangehovedet dyr, der omfatter så forskellige kunstnere som Manet og Monet. Vi ser nærmere på deres stilistiske kendetegn. Og andre impressionistiske kunstnere inddrages, ex. Pissarro og Sisley.

Fællesskab i forandring

Fællesskab i forandring
Med baggrund i et nyligt afsluttet forskningsprojekt vil foredraget gennemgå Indre Missions nyere historie: Dels identitetsdannelsen og fællesskabets betydning inden for bevægelsen og dels den rolle, man udadtil har spillet i lokalsamfundet.

Sære sanser

Sære sanser
Vores virkelighed er hvad vi sanser, så har vi en anden virkelighedsopfattelse end dyr udstyret med andre sanser? Dette foredrag vil kaste lys over hvor lille en del af vores omverden vi reelt opfatter ved hjælp af et stærkt begrænset sanseapparat.

Godsarkiver

Godsarkiver
Foredraget vil indvi os i hvorledes godsarkivernes materiale kan bruges i vor søgen efter slægtninger

Reformationens betydning

Reformationens betydning
Reformationen har fået æren for mange af det moderne samfunds grundliggende forhold: Adskillelse af politik og religion, kapitalisme, moderne arbejdsmoral og tidsopfattelse, ja, selv den nordiske velfærdsstat er blevet tilskrevet reformationen.

Inspiration fra naturen

Inspiration fra naturen
Når vi lader os inspirere af naturens måde at løse problemer på kaldes det biomimik. Hør hvordan naturen inspirerer forskerene til nye, revolutionærende opfindelser.

DEGAS og RENOIR

DEGAS og RENOIR
Disse to malere leverer meget forskellige versioner af ”impressionismen”. Degas koncentrerer sig især om bevægelse. Renoir er kvindeelskeren, størstedelen af hans værker er en besyngelse af den kvindelige skønhed

Dansk Vestindien

Dansk Vestindien
Historien om Dansk Vestindien er ikke kun historien om de danskere, der rejste ud fra Danmark. Det er i endnu højere grad fortællingen om de mange tusinde mennesker, der mod deres vilje blev bragt fra Afrika som slaver, for at arbejde i koloniens plantager.

Reformationen – Europas Historie

Reformationen – Europas Historie
Med reformationen begynder den udvikling, der fører frem til det moderne samfund. Få hele historien om den vigtigste begivenhed i Europas historie.

Big Bang og det usynlige univers

Big Bang og det usynlige univers
Mørkt stof og mørk energi udgør 95 % af universet. Men vi ved faktisk ikke, hvad det er. Uden det mørke stof ville vi og livet imidlertid ikke eksistere. Løfter den nyeste forskning i kosmologi sløret for hvad det usynlige univers egentlig består af?

Bæveren

Bæveren
Den øgede bæverbestand har konsekvenser for de lodsejere, hvor bæverne vælger at bosætte sig – både ved at bygge dæmninger og fælde træer.

Spejlbilleder og molekyler

Spejlbilleder og molekyler
Spejlbillede-molekyler består af samme atomer, men er et spejlbillede af hinanden. Det ene kan være vital for os mens den anden version kan være giftig. Derfor er det afgørende at forstå molekylernes struktur – bl.a. når der udvikles nye lægemidler.

GAUGUIN og VAN GOGH

GAUGUIN og VAN GOGH
Vi ser nærmere på Gauguin og Van Gogh, hvis venskab fik fatale konsekvenser. Begge var kompromisløse kunstnere, der gik egne veje og forfulgte deres kunstneriske mål med imponerende konsekvens og vilje til at gå til yderligheder.

Livet i Århus i 1000 år

Livet i Århus i 1000 år
På baggrund af analyser af arkæologiske fund og udgravninger fra by og opland oprulles bylivets udvikling og byens kontakter på tværs af vante periodeskel fra 800 til 1800: fra vikingetid til midten af 1800-tallet.

Find spor af slægten

Find spor af slægten
Lokal- og stadsarkiverne har gennem de sidste generationer opbygget store samlinger af arkiv- og billedmateriale, der kan belyse lokalsamfundenes historie.
Visit Us On Facebook