Fransk kunst fra Realismen over Impressionismen

Kom og hør om Fransk kunst, Impressionismen og Realismen.

Der puttes hvad, i vores mad?

Der puttes hvad, i vores mad?
Tirsdag, d. 24. oktober 2017. Forarbejdede fødevarer tilsættes ofte fosfor, og B-vitamin tilsætning overvejes. Og vi kan vel ikke få for meget af disse livsnødvendige stoffer? Jo, siger den nyeste forskning.

FamilySearch, Mormonernes søgeside

FamilySearch, Mormonernes søgeside
Tirsdag d. 24. oktober. FamilySearch, indeholder et væld af muligheder, og der kommer hele tiden flere til. Denne aften får vi et overblik over, hvad siden indeholder, og gode tips til at få mere ud af vore søgninger.

Mennesket erobrede kloden

Mennesket erobrede kloden
Tirsdag, d. 31. oktober 2017. Hvorfor forsvandt neandertalere og denisovanere for mellem 20 og 60.000 år siden og hvorfor vandt vi – det moderne menneske – kampen?

MANET og MONET

MANET og MONET
Onsdag d. 1. november 2017. Impressionismen er et mangehovedet dyr, der omfatter så forskellige kunstnere som Manet og Monet. Vi ser nærmere på deres stilistiske kendetegn. Og andre impressionistiske kunstnere inddrages, ex. Pissarro og Sisley.

Fællesskab i forandring

Fællesskab i forandring
Onsdag, d. 1. november 2017. Med baggrund i et nyligt afsluttet forskningsprojekt vil foredraget gennemgå Indre Missions nyere historie: Dels identitetsdannelsen og fællesskabets betydning inden for bevægelsen og dels den rolle, man udadtil har spillet i lokalsamfundet.

Funktionelle fødevarer

Funktionelle fødevarer
Onsdag den 1. november 2017 Begreberne funktionelle fødevarer og berigelse kan om noget sætte følelserne i gang, når der tales om mad. For nogen er det indbegrebet af kunstig mad, man for alt i verden skal holde sig fra. For andre en oplagt mulighed for selv at gøre lidt ekstra for sin sundhed. Men hvad er funktionelle fødevarer egentlig for noget, og hvor bevæger udviklingen sig hen i Norden?

Sære sanser

Sære sanser
Tirsdag, d.7. november 2017. Vores virkelighed er hvad vi sanser, så har vi en anden virkelighedsopfattelse end dyr udstyret med andre sanser? Dette foredrag vil kaste lys over hvor lille en del af vores omverden vi reelt opfatter ved hjælp af et stærkt begrænset sanseapparat.

Godsarkiver

Godsarkiver
Onsdag, d. 8. november 2017. Foredraget vil indvi os i hvorledes godsarkivernes materiale kan bruges i vor søgen efter slægtninger

Reformationens betydning

Reformationens betydning
Tirsdag, d. 14. november 2017. Reformationen har fået æren for mange af det moderne samfunds grundliggende forhold: Adskillelse af politik og religion, kapitalisme, moderne arbejdsmoral og tidsopfattelse, ja, selv den nordiske velfærdsstat er blevet tilskrevet reformationen.

Inspiration fra naturen

Inspiration fra naturen
Tirsdag, d.14. november 2017. Når vi lader os inspirere af naturens måde at løse problemer på kaldes det biomimik. Hør hvordan naturen inspirerer forskerene til nye, revolutionærende opfindelser.

DEGAS og RENOIR

DEGAS og RENOIR
Onsdag, d. 15. november 2017. Disse to malere leverer meget forskellige versioner af ”impressionismen”. Degas koncentrerer sig især om bevægelse. Renoir er kvindeelskeren, størstedelen af hans værker er en besyngelse af den kvindelige skønhed

Dansk Vestindien

Dansk Vestindien
Onsdag, d. 15. november 2017. Historien om Dansk Vestindien er ikke kun historien om de danskere, der rejste ud fra Danmark. Det er i endnu højere grad fortællingen om de mange tusinde mennesker, der mod deres vilje blev bragt fra Afrika som slaver, for at arbejde i koloniens plantager.

Reformationen – Europas Historie

Reformationen – Europas Historie
Tirsdag, d.21.november 2017. Med reformationen begynder den udvikling, der fører frem til det moderne samfund. Få hele historien om den vigtigste begivenhed i Europas historie.

Big Bang og det usynlige univers

Big Bang og det usynlige univers
Tirsdag, d. 21. november 2017. Mørkt stof og mørk energi udgør 95 % af universet. Men vi ved faktisk ikke, hvad det er. Uden det mørke stof ville vi og livet imidlertid ikke eksistere. Løfter den nyeste forskning i kosmologi sløret for hvad det usynlige univers egentlig består af?

Neuro gastronomi

Neuro gastronomi
Onsdag den 22. november 2017 Hvorfor bliver vi stimuleret af noget der knaser? Hvorfor går vi automatisk uden om fødevarer der har en bestemt farve, mens andre farver lokker os? Hvorfor taler vi så meget om smag når vores lugtesans i virkeligheden giver os tusind gange så mange impulser?

Bæveren

Bæveren
Tirsdag, d. 28. november 2017. Den øgede bæverbestand har konsekvenser for de lodsejere, hvor bæverne vælger at bosætte sig – både ved at bygge dæmninger og fælde træer.

Spejlbilleder og molekyler

Spejlbilleder og molekyler
Tirsdag, d.28.november 2017. Spejlbillede-molekyler består af samme atomer, men er et spejlbillede af hinanden. Det ene kan være vital for os mens den anden version kan være giftig. Derfor er det afgørende at forstå molekylernes struktur – bl.a. når der udvikles nye lægemidler.

GAUGUIN og VAN GOGH

GAUGUIN og VAN GOGH
Onsdag, d. 29. november 2017. Vi ser nærmere på Gauguin og Van Gogh, hvis venskab fik fatale konsekvenser. Begge var kompromisløse kunstnere, der gik egne veje og forfulgte deres kunstneriske mål med imponerende konsekvens og vilje til at gå til yderligheder.

Livet i Århus i 1000 år

Livet i Århus i 1000 år
Onsdag, d. 29. november 2017. På baggrund af analyser af arkæologiske fund og udgravninger fra by og opland oprulles bylivets udvikling og byens kontakter på tværs af vante periodeskel fra 800 til 1800: fra vikingetid til midten af 1800-tallet.

Find spor af slægten

Find spor af slægten
Torsdag, d. 30. november 2017. Lokal- og stadsarkiverne har gennem de sidste generationer opbygget store samlinger af arkiv- og billedmateriale, der kan belyse lokalsamfundenes historie.

Langt fra Lemvig

Langt fra Lemvig
Onsdag, d. 28. februar 2018 "Nogen kalder mig mønsterbryder, men selv ved jeg, at jeg har fulgt et mønster, lagt af generationer før mig. Jeg takker 60’ernes velfærdssamfund, som rullede den røde løber ud, da jeg blev student fra Struer i 1967.

Hellige krigere – i et fremtidsperspektiv

Hellige krigere – i et fremtidsperspektiv
mandag d. 5 marts 2018 Hvad er profilen på den hellige kriger? Hvordan kunne eksempelvis Islamisk Stat (IS) kunne tiltrække så mange fra Danmark? Hvordan kan Danmark modvirke radikalisering?
Visit Us On Facebook