Skal vi begynde at tale om at oversætte forandringer frem for at implementere dem?

20. April 2023. I foredraget introduceres kort til et perspektiv på at komme tættere på det praktiske arbejde der gøres, når man lokalt og centralt arbejder på at lede en forandringsproces, med henblik på at gøre de overordnede intentioner praktisk anvendelig eller brugbare for aktørerne.   Planlagte forandringer af offentlige organisationer begrundes typisk med ambitioner om og argumenter for at tilpasse organisationen til bestemte forhold i omverdenen, typisk at effektivisere og kvalitetsforbedre kerneydelserne. Men undertiden sker det, at disse planlagte forandringer skuffer, fordi de ønskede effekter aldrig indfinder sig.   Imidlertid genereres i stedet andre effekter, som forandrer organisationen på overraskende måder. Foredraget vil argumentere for, at aktør-netværksteori åbner for nogle praktiske og håndgribelige perspektiver til at få blik for at undersøge og lede på mellemregninger ved forandringer.   Med aktør-netværksteori fokuseres på, hvad netværk gør ved at samle et utal af humane- og ikke-humane aktører og undersøge, hvordan noget samles, forbliver holdt sammen eller falder fra hinanden samt hvilke effekter dette genererer.
Thomas Binderup, ph. d.

Foredrag: Skal vi begynde at tale om at oversætte forandringer frem for at implementere dem? Et perspektiv på organisationer og forandringer som effekter i et netværk bestående af blandt andet mennesker, ting og ideer.

Forelæser: Thomas Binderup, ph.d.

Tid: d. 20. April 2023, Klokken 14 til 16

Sted: UCH, Døesvej 76, 7500 Holstebro

Entré: Gratis for storkunder og studerende. Øvrige deltagere kr. 50;

Tilmelding: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/sv03ugihbm

Comments are closed