Skal vi begynde at tale om at oversætte forandringer frem for at implementere dem?

20. April 2023. I foredraget introduceres kort til et perspektiv på at komme tættere på det praktiske arbejde der gøres, når man lokalt og centralt arbejder på at lede en forandringsproces, med henblik på at gøre de overordnede intentioner praktisk anvendelig eller brugbare for aktørerne.
 
Planlagte forandringer af offentlige organisationer begrundes typisk med ambitioner om og argumenter for at tilpasse organisationen til bestemte forhold i omverdenen, typisk at effektivisere og kvalitetsforbedre kerneydelserne. Men undertiden sker det, at disse planlagte forandringer skuffer, fordi de ønskede effekter aldrig indfinder sig.
 
Imidlertid genereres i stedet andre effekter, som forandrer organisationen på overraskende måder.

Comments are closed