Sikkerhedspolitik – efter Murens fald. Norden og Østersø-regionen

4. april 2023: Godt et år efter Ruslands annektering af Krim-halvøen i 2014 udtalte de nordiske forsvarsministre, at begivenheden udgjorde den europæiske sikkerhedsstrukturs største udfordring”. Tidligere tiders strategiske koncepter om afskrækkelse og garantier aktualiseredes.
Hvad sker der i Østersøregionen, hvordan skal det nye russiske standpunkt – som var åbenbar allerede inden krisen i Ukraine – tolkes, og hvad er Washingtons og NATO’s synspunkter?
Center for Militære Studier ved Københavns Universitet afholdt i sommeren 2015 en konference, hvor de regionale allierede belyste reaktionerne på og perspektiverne i den udvikling, der skete i Østersøen; de divergerede på enkelte områder, men fulgte stort set den tendens, der har været fremherskende siden februar 2014.
Hvordan står NATO’s to nordiske partnere, Sverige og Finland, som tilsammen har en væsentlig del af Østersøens kystlinje, men står uden for de kollektive forsvarsforanstaltninger omfattet af NATO´s artikel 5? Landene har siden anmodet om optagelse i forsvarsalliancen.
Østersø-regionen har med andre ord skiftet karakter fra et roligt handelsområde til at være et område af stærke strategiske og politiske interesser. Hvor Øst møder Vest.

Flemming Splidsboel Hansen, Seniorforsker v. DIIS.

Foredrag: Sikkerhedspolitik – efter Murens fald. Norden og Østersø-regionen

Forelæser: Flemming Splidsboel Hansen.

Tid: 4. april, 2023, kl. 1930-2130.

Sted: Holstebro Museum, Folkesalen

Entré: Gratis for storkunder, studerende og medlemmer af Holstebro Museumsforening. Øvrige 50kr.

Tilmelding: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/cbmn51vjxc

Comments are closed