SIKKERHEDSPOLITIK – efter Murens fald. Arktis og Nordatlanten

07. Marts 2023. Med Murens fald ændredes den geo- og sikkerhedspolitiske si-tuation radikalt. Arktis og Nordatlanten blev ”lav-risiko-områder” med minimal interesse. Siden årtusindskiftet har klimaforandringerne muliggjort nye sejlruter og udvinding af råstoffer, der tidligere ansås for alt for bekostelige – og miljørisikable. Kinesernes ”polare Silkevejsprojekt” og observatørstatus i Arktisk Råd i kombination med rus-sernes forudgående ny-formulering af deres Arktis-politik gjor-de, at stormagtsinteressen intensiveredes i en sådan grad, at USA indledte en ny oprustning både i Arktis og Nordatlanten og indgik aftaler med Nuuk og Thorshavn, nu hvor russiske ubåde og fly kan true Grønland og Færøerne. Og Kinas logistiske interesse har måske ikke udelukkende merkantile interesser at varetage. Og med grønlandsk og færøsk selvstændighedstrang får Rigsfællesskabet sit at se til.

Tjilingarovs arktisekspedition i 2007 varslede nye toner med plantningen af et titaniumflag på havbunden, der skulle markere, at området historisk var russisk territorialfarvand. Året efter ny-formulerede udenrigsminister Lavrov Ruslands overordnede linjer, hvad angår Arktis.

Comments are closed