Sådan lykkes du med tværgående ledelse

16. januar 2024. Pak skyklapperne væk. Løft blikket. Skab samarbejdsrum. Rammesæt og lyt. Det er nogle af komponenterne til mere kvalitet og effekt i opgaveløsningen til gavn for borgere, brugere og økonomien. Det hedder tværgående samarbejde, som kalder på tværgående ledelse. Men hvordan skaber vi i praksis de bedste rammer for tværgående samarbejde og ledelse, når hverdagen også byder på økonomiske barrierer, forskellige fagligheder og modarbejdende incitamentsstrukturer? Kom og få inspiration til at lykkes bedre med den tværgående ledelsesindsats. For ledere, chefer, uformelle ledere, koordinatorer, tovholdere udviklingskonsulenter og projektledere, der driver tværgående ledelse og procesledelse.

Rasmus Rossel, Chefkonsulent

Foredrag: Sådan lykkes du med tværgående ledelse

Forelæser: Rasmus Rossel

Tid: 16. januar 2024, kl. 14-16

Sted: Bibliotekssalen på Holstebro Bibliotek

Entré: Gratis for storkunder og studerende. Øvrige 50kr.

Tilmelding: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/bwhs6p9zdn

Comments are closed