REFORMATIONEN OG OPLYSNINGENS KIRKEHISTORIE, -KUNST OG -ARKITEKTUR, III: Nye former – Nye rammer? Kirkebygningerne og reformationen

28. september 2023. Reformationen er en besindelse på fortiden og en overvejelse af dens betydning nu og i fremtiden. I mange af reformationskir-kerne foretages en række ændringer af de gudstjenstlige former. Lutherdommen er forholdsvis konservativ, men den reformerte kirkeafdeling løber linen ud med en massiv afvisning af kunst i kirkerne. Til gengæld eksperimenteres der her med nye bygningsformer, der antages at svare til den nye gudstjeneste, der er koncentreret om ordets forkyndelse og menighedens salmesang.

Comments are closed