REFORMATIONEN OG OPLYSNINGENS KIRKEHISTORIE, -KUNST OG -ARKITEKTUR, II: Fra Oplysningstid og pietisme til nutiden

21. september 2023. I dette sidste foredrag følger jeg kristendommen fra oplysningstid og pietisme frem til nutiden. Det er først og fremmest i den nordvesteuropæiske kristendom perioden for sekularisering og modernitet, hvor forskellige livsformer og kulturelle og sociale delområder får en stadig større uafhængighed af hinanden. Det er også en epoke, hvor den traditionelle religion og dens verdensbillede for alvor mister sin institutionelle gennemslagskraft og suppleres af nye religioner som nationalstater og andre religionsrivaliserende ideologier. Det er æraen, hvor kristendom og videnskab for alvor kommer i karambolage med hinanden. Jeg slutter foredraget med et forsøg på at sammenfatte kristendom-mens historie fra begyndelse til slutning.

Anders Klostergaard Petersen, lektor v. Århus Universitet

Foredrag: REFORMATIONEN OG OPLYSNINGENS KIRKEHISTORIE, -KUNST OG -ARKITEKTUR, II: Fra Oplysningstid og pietisme til nutiden.

Forelæser:  Anders Klostergaard Petersen

Tid: 21. september 2023, kl. 19-21.

Sted: Holstebro Museum, Folkesalen

Entré: Gratis for storkunder, studerende og medlemmer Holstebro Museumsforening. Øvrige 50kr.

Tilmelding: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/ixogbqxwbr

Comments are closed