Polyfon ledelse – fra kakofonisk krydspres til kreativ polyfoni

26 Januar 2023. Ledelse i dag udspænder sig mellem et væld af modsatrettede hensyn, rationaler eller kommunikative ’koder’. Hvordan leder og lever vi i denne kompleksitet? Hvordan mestrer vi de kodesammenstød og paradokser den skaber? Det er hovedtemaet for oplægget. Vi får et overblik over de forskellige koder og et katalog over strategier til håndtering af de afledte paradokser. Vi udfolder og debatterer strategierne, så vi skærper vores indsigt og forbedrer vores mestringsevne. Håbet er at defensive henvisninger til ’kakofonisk krydspres’ erstattes af offensive tiltag til ’kreativ polyfoni’, hvor paradokser ikke paralyserer, men perspektiverer tanke, tale og handling.  

Comments are closed