Odderen – en succeshistorie i dansk naturforvaltning

28. februar 2024. Fra at være på randen af udryddelse i begyndelsen af 1980`erme er odderbestanden i Danmark nu igen udbredt i det meste af landet. Odderens positive bestandsudvikling bliver i dag betegnet som en succeshistorie i dansk naturforvaltning. Foredraget vil sammenfatte den nyeste viden om odderens biologi, udbredelse. de nødvendige samarbejdsrelationer. hvordan man finder spor efter oddere, samt de forvaltningsmæssige tiltag der blev taget i anvendelse.

Aksel Bo Madsen, biolog og fhv. seniorforsker

Foredrag: Odderen – en succeshistorie i dansk naturforvaltning

Forelæser: Aksel Bo Madsen

Tid: 28. februar 2024, kl. 19-21

Sted: Foredragssalen på Holstebro Bibliotek

Entré: Der er gratis adgang for storkunder og studerende samt medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening. Øvrige 50 kr. – Billetter kan bestilles på nedenstående link.

Tilmelding: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/o2xnw3njdt

Comments are closed