“LIVESTREAM” – Fremtidens natur.

Jorden er en levende planet – fyldt med mange forskellige livsformer. Men dens varierede og rige biodiversitet er nu under pres. Vi hører dagligt om biodiversitetskrise, klimakrise og kollaps i bestanden af insekter. Ja, sågar bliver ordet ‘masseuddøen’ ofte bragt i spil. Som reaktion på alle kriserne er der nu en stigende interesse for bæredygtighed.

Professor i økologi Jens-Christian Svenning er centerleder for et stort internationalt forskningscenter med titlen ’Center for Biodiversitetsdynamik i en verden under forandring ’. I foredraget vil du få et overblik over hvilke faktorer der bestemmer om der er høj eller lav biodiversitet i verden – og med eksempler fra Danmark. Hvilken rolle spiller klimaet – og hvilken rolle spiller mennesket?

Hør også om baggrunden for biodiversitetskrisen – hvor stærk den er, og hvad der styrer den. Hvordan står det til med de tropiske skove og savanner? Og hvad med den danske natur – og hvilken rolle spiller de fremmede arter som mårhund og vaskebjørn – og hvad er rewilding?

Du kommer også til at høre om koblingen mellem biodiversitetskrisen og klimakrisen – og hvordan biodiversiteten formentlig udvikler sig i fremtiden.

Endelig vil du høre hvad vi som samfund og som individer kan gøre for at sikre en rig biodiversitet for de kommende generationer.

Foredragsholder:

Jens-Christian Svenning – Professor i økologi, Institut for Biologi, Aarhus Universitet

Praktiske oplysninger:

Sted: Holstebro Gymnasium og HF – Livestream.
Tid: 19:00 – 21:00
Sprog: dansk
Entré: 0 kr.
Bemærk: dette er en opdateret udgave af foredraget som vi udbød den 10. marts 2020 – dvs. dagen før det historiske pressemøde om den første nedlukning af DK. Af risiko for smitte blev mange publikummer hjemme og derfor gentager vi foredraget

Comments are closed