LITTERÆRE KLASSIKERE. Lykke-Per-motivet i Henrik Pontoppidans ”Lykke-Per” (1898-1904).

12. september 2023. Lykke-Per – helt eller fiasko? Henrik Pontoppidans Lykke-Per får en usædvanlig skæbne. Der sker to store omvæltninger i hans liv. Først opgiver han en strålende karriere som ingeniør. Der-næst forlader han kone og børn for at leve som eneboer. Ikke desto indre afspejler hans liv dilemmaer, som de fleste menne-sker kender til. Samtidig er der dog uenighed om, hvorvidt han til slut finder sig selv eller hans liv ender tragisk.

Comments are closed