LIBERALISMEN. Historien bag en ideologi i mange former: Liberale ideer før liberalismen, I.

26. oktober 2023. Temarækken ”LIBERALISMEN. Historien bag en ideologi i mange former”, I-III vil gennem tre foredrag med dr.phil. Michael Böss, historiker og forfatter, tage sit udgangspunkt i de antikke græske bystaters frihedsforståelse, der på mange måder adskiller sig fra nutidige liberales. Under renæssancen begyndte frisættelsen fra den middelalderlige kirkes fuldstændige vidensmonopol, parallelt med bystaternes og individets frigørelse fra det feudale samfunds snærende bindinger. Den franske revolutions opgør med enevælden, såvel som den amerikanske Uafhængighedskrig mod England indledte en ny fase i frihedskampen – nu på samfundsniveau. Hermed var forudsætningerne for den liberale ideologis opståen, som en ikke-revolutionær ideologi, i det følgende århundrede på plads.

Michael Böss, Dr.phil. (Photo: Joachim Ladefoged)

Foredrag: LIBERALISMEN. Historien bag en ideologi i mange former: Liberale ideer før liberalismen, I.

Forelæser: Michael Böss

Tid: 26. oktober 2023, kl. 19-21

Sted: Holstebro Museum – Folkesalen

Entré: Der skal købes billetter til foredraget på forhånd . Foredraget arrangeres af Holstebro Museum i samarbejde med Holstebro Folkeuniversitet. Medlemmer af Holstebro Museumsforening og Folkeuniversitetets storkundeordning har gratis adgang. Øvrige 50 kr. + billetgebyr.

Tilmelding: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/n114q4py5d

Comments are closed