Ledelse gennem verbal anerkendelse og feedback

23 februar 2023. Vi har alle behov for at føle os kompetente til vores arbejde, at blive set og anerkendt for det arbejde vi udfører. Ledelsesformen verbal anerkendelse bygger på at den enkelte ledergiver positiv feedback, der knytter sig til  medarbejdernes indsats og / eller resultater. Anerkendelse og feedback bidrager til at styrke medarbejdernes indre opgavemotivation, fastholde medarbejdere samt forebygge sygefravær.

Verbal anerkendelse som ledelsesform skal dog trænes. Det er ikke noget, som blot skal være et ”ad-on” til den årlige MUS-samtale. Ledere må udøve verbal anerkendelse og feedback som en naturlig og konkret del af det daglige ledelsesarbejde. Anders vil i sit oplæg introducere verbal anerkendelse som ledelsesform og præsentere den seneste forskning fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse om emnet. Verbal anerkendelse knytter sig tæt til en anden ledelsesdisciplin: visionsledelse. Denne kobling og sammenhæng vil Anders ligeledes gøre os klogere på.

Comments are closed