Kvindelige kunstnere i og omkring CoBrA

Museumsinspektør på Museum Jorn: Christian Kortegaard Madsen. Foto: Jakob Stigsen Andersen

Onsdag d. 17. november 2021. CoBrA var et internationalt udstillings- og arbejdsfællesskab fra 1948 til 1951, og det er en af efterkrigstidens mest indflydelsesrige internationale avantgardebevægelser. Det er overvejende mandlige kunstnere, der dominerer fortællingen om CoBrA. Faktum er dog, at en lang række kvindelige kunstnere var særdeles medskabende i forhold til CoBrA og den abstrakte kunsts udvikling. Foredraget afdækker, hvilken rolle de kvindelige kunstnere helt præcist spillede i forhold til den internationale CoBrA-bevægelse, og diskuterer, hvorfor de fleste af disse kunstnere forblev i CoBrAs periferi, og som en følge heraf i mange tilfælde gik i glemmebogen.

  • Anna Ancher – Skagensmaleren - 3. november. Charlotte er tidligere kulturkonsulent i Holstebro Kommune, så aftenen byder for mange på et glædeligt gensyn. Foredraget handler om den eneste blandt skagensmalerne, der rent faktisk var født og opvokset i Skagen; Anna Kristine Brøndum. Hendes kunstneriske karriere var enestående alene taget i betragtning, at hun var kvinde på en tid, hvor kvinder sjældent gjorde karriere og desuden ikke havde adgang til Kunstakademiet. Anna Ancher opgav heldigvis ikke, og efter sin debut på Charlottenborg i 1880, fik hun hurtigt succes.

    Læs mere

  • Kvindelige kunstnere i og omkring CoBrA - 17. november 2021. CoBrA var et internationalt udstillings- og arbejdsfællesskab fra 1948 til 1951, og det er en af efterkrigstidens mest indflydelsesrige internationale avantgardebevægelser. Det er overvejende mandlige kunstnere, der dominerer fortællingen om CoBrA.

    Læs mere

Comments are closed