Klimakrise og bæredygtig omstilling – har økologisk økonomi svarene?

13. september 2023. Hvordan kan vi forstå de udfordringer, som klima- og biodiversitetskriserne rejser? Og hvilke omstillinger er der brug for at sætte i værk? Foredraget belyser økologisk økonomis bud på svarene. Perspektivet sætter det naturmæssige grundlag for samfundet – energi, økosystemer, ressourcer – i centrum for den økonomiske forståelse og lægger op til at ”regne i natur” i stedet for penge. Desuden fremhæves det, hvordan den materielle rigdom i vores del af verden er baseret på andres fattigdom, og hvorfor omfordeling bør være en central del af bæredygtig omstilling. Forskellige spørgsmål knyttet til bæredygtig omstilling diskuteres: Er fortsat økonomisk vækst forenelig med bæredygtig omstilling? Har vi råd til omstillingen, og hvordan skal vi prioritere? Hvordan kan markeder styres i en bæredygtig retning? Hvad indebærer det at anlægge et systemperspektiv på omstillingen?

Inge Røpke, Professor Emerita, Aalborg Universitet

Foredrag: Klimakrise og bæredygtig omstilling – har økologisk økonomi svarene?

Forelæser: Inge Røpke

Tid: 13. september 2023, kl. 19-21

Sted: Bibliotekssalen på Holstebro Bibliotek

Entré: Gratis for storkunder og studerende. Øvrige 50kr.

Tilmelding: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/g3imy8x0i6

Comments are closed