Kinas århundrede

Kinas århundrede: Lever vi allerede i et kinesisk århundrede? Er overgangen fra et amerikansk århundrede til et kinesisk århundrede uomgængelig og hvad bliver Europas rolle?

”Kina begyndte i 1979 en ny reform og åbenhedspolitik. Maos fejlslagne politik havde gjort verdens folkerigeste land til et af verdens fattigste lande. Siden har Kina på næsten utrolig vis forandret og udviklet sig med store økonomiske og sociale fremskridt. Politisk står Kina stadig tilbage som et autoritært system. Resultatet er et Kina der i dag er økonomisk på størrelse med USA.

USA har i samme periode udviklet sin økonomi og teknologi på fænomenal vis. Disse to verdensøkonomier har udviklet en kæmpe samhandel. Et overraskende drama er opstået fordi denne samhandel har givet Kina et stort handelsoverskud og USA et tilsvarende handelsunderskud. Politisk har USAs præsident Trump udnævnt Kina til at være en systemisk rival og fjende. Kina og USA står kun i begyndelsen af denne nye supermagts rivalisering. EU står derfor også overfor en svær balancegang: hvordan agerer vi overfor vores historiske for-bundsfæller USA i denne nye kold krigs lignende økonomiske politiske rivalisering?”

Foredragsholder:

Friis Arne Petersen

Praktiske oplysninger:
Dato
: Torsdag d. 10. februar 2022, kl. 19:30-21:30.
Sted: Holstebro Museum
Pris: Gratis for storkunder og studerende, andre 50kr.
Tilmelding: Ikke nødvendig

Comments are closed