Genstande, dufte og smag som bærere af erindringer

25. oktober 2022. Erindringsevnen er central for menneskers eksistens ved at skabe identitet, kontakt og gensidig forståelse. Tove Engelhardt Mathiassen fortæller, at når vi bevidst prøver på at huske noget, så ligger erindringerne ikke samlet et bestemt sted i hjernen – nej, vi skal aktivt søge efter erindringen mange forskellige steder og sætte den sammen inde i hjernen. Mennesker ramt af demenssygdomme har svært ved at huske og dermed fortælle om sig selv og deres eget liv; men når demensramte bliver udsat for et sansebombardement af syn og lyde, dufte og smag, kan de komme ad en smutvej forbi den bevidste søgen og tilbage til deres egne erindringer. Tove vil også fortælle om nye projekter, som hun arbejder med på CON AMORE, Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning på Aarhus Universitet.

Foto: © Kamma Mogensen

Foredrag: Genstande, dufte og smag som bærere af erindringer

Forelæser: Tove Engelhardt Mathiassen

Tid: 25. oktober 2022 kl. 15.30

Sted: Herregården Nørre Vosborg, Vembvej 35, 7570 Vemb

Entré: Gratis

Tilmelding: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/rx74n0zk7z

Comments are closed