Faglig ledelse i praksis

07. november 2023. Faglig ledelse handler om at opnå en fælles forståelse af faglig kvalitet og indfri denne i praksis. Det er lettere sagt end gjort, men forskningen viser, at det som leder af fagprofessionelle medarbejdere (fx skolelærere, socialrådgivere og sygeplejersker) er vigtigt med den faglige ledelse. Faglig ledelse er nemlig et centralt redskab til at udvikle fagligheden og sikre motiverede medarbejdere. Men hvordan lykkes man som leder med den faglige ledelse? De nyeste indsigter fra forskningen i faglig ledelse præsenteres, og deltagerne får mulighed for at bringe indsigterne i spil ift. deres egen praksis igennem praksisrettede øvelser.

Clara Siboni Lund, Adjunkt, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Foredrag: Faglig ledelse i praksis

Forelæser: Clara Siboni Lund

Tid: 07. november 2023, kl. 14 – 16

Sted: Bibliotekssalen på Holstebro Bibliotek

Entré: Gratis for storkunder og studerende. Øvrige 50kr.

Tilmelding: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/c2e2uf2ks9

Comments are closed