Diversitetsledelse

27. Oktober 2022. Arbejder I på at fremme nogle bestemte perspektiver på din arbejdsplads? Hvorfor? Hvordan gør I det?   Kunne I tænke, tale, handle på anden vis, og hvilke effekter ville det få for diversiteten hos jer?   Det er nogle af de spørgsmål, som Betina Rennison stiller til ledere, når emnet er diversitetsledelse. Det er en ledelsesdisciplin, der så dagens lys i slutningen af 1980’erne i USA og siden har spredt sig derfra. I Danmark har diversitetsledelses været synlig siden omkring år 2000, men på forskningsfeltet om diversitetsledelse er der flere forskellige definitioner af denne ledelsesdisciplin. ”Diversitetsledelse er et strategisk forehavende (…), som rejser prekære spørgsmål om inklusion go eksklusion, om normalitet og afvigelse, om ”bedre/dårligere end”, og værdsættelse og tilsidesættelse, om følelsen af at blive ser eller ej” (Betina Rennison, ”Diversitetsledelse – at fremme, favne og forme forskelle”, 2021 i ”Organisationer i en overgangstid. Håndbog for ledere”, Maya Drøschler (red.)   I oplægget vil Betina introducere begrebet og ledelsesdisciplinen diversitetsledelse. Hun fører os igennem en række perspektiver på diversitetsledelse og giver anbefalinger til, hvordan du som leder, kan arbejde med diverse perspektiver i din ledelsespraksis.
Betina Rennison

Foredrag: Diversitetsledelse

Forelæser: Betina Rennison

Tid: d. 27 Oktober, 2022, kl. 14-16

Sted: UCH, Døesvej 76, 7500 Holstebro

Entré: Gratis for storkunder og studerende. Øvrige deltagere kr. 50;

Tilmelding: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/i2egy4pepb

Comments are closed