Diversitetsledelse

27 Oktober 2022. Arbejder I på at fremme nogle bestemte perspektiver på din arbejdsplads? Hvorfor? Hvordan gør I det?   Kunne I tænke, tale, handle på anden vis, og hvilke effekter ville det få for diversiteten hos jer?   Det er nogle af de spørgsmål, som Betina Rennison stiller til ledere, når emnet er diversitetsledelse. Det er en ledelsesdisciplin, der så dagens lys i slutningen af 1980’erne i USA og siden har spredt sig derfra. I Danmark har diversitetsledelses været synlig siden omkring år 2000, men på forskningsfeltet om diversitetsledelse er der flere forskellige definitioner af denne ledelsesdisciplin. I oplægget vil Betina introducere begrebet og ledelsesdisciplinen diversitetsledelse. Hun fører os igennem en række perspektiver på diversitetsledelse og giver anbefalinger til, hvordan du som leder, kan arbejde med diverse perspektiver i din ledelsespraksis.

Comments are closed