Det arabiske Forår – 10år efter

”Det arabiske Forår – 10år efter: Mellemøstens Macchiavelli – militærdiktatoren, ayatollah Ali Khamenei (1989 – idag)”.

Mellemøstens ”enfant terrible”, den iranske ayatollah Ali Kha-menei har været ”Forårets” mest destruktive aktør. Samtidig med at han udkæmper en multilateral krig mod henholdsvis USA, Israel og Saudi-Arabien gennem Revolutionsgardens a-symmetriske krigsførsel, stabiliserer han indenrigspolitisk magtbalancen mellem regimets regerende eliter. Khameneis virkemidler er udover Revolutionsgarden, dedike-rede shia-krigere, antiimperialisme, -amerikanisme og -zionis-me. Men vil Khamenei position kunne fortsætte? Det hidtidige, fredsommelige forhold til naboen Tyrkiet står måske for fald. Præsident Erdogans optræden og udtalelser i Baku under kon-flikten mellem Nagorno-Karabakh og Aserbajdsjan om det tyr-kisktalende azeriske mindretal kan måske få fatale konsekven-ser for det tyrkisk-iranske forhold? Og måske en åbning for det i forvejen næsten sønderskudte ”Forår”?

Foredragsholder

Jørgen Bæk Simonsen

Praktiske oplysninger

Dato: Torsdag d. 4. november 2021, kl. 1930-2130.
Sted: Holstebro Museum, foredragssalen.
Oplægsholder: Jørgen Bæk Simonsen
Pris: Gratis for storkunder og studerende, andre 50kr.
Tilmelding: Ikke nødvendigt

Comments are closed