”Det arabiske Forår – 10 år efter”

”Det arabiske Forår – 10år efter: Kamæleonen fra Kasimpasa – Recep Tayyib Erdogan”.

Fra oprindeligt at have været rollemodel for landene i ”Det a-rabiske Forår” med den moderat-muslimske AKP-regering, æn-dredes landets Mellemøststrategi sig efter al-Sisis militærkup i Ægypten og i særdeleshed efter det fejl-slagne kupforsøg mod Tyrkiets præsident Erdogan i 2016. Den militære håndsrækning fra Ruslands præsidsent Putin var den udenrigspolitiske krumtap, der bevirkede, at Erdogan kun-ne tiltvinge sig adgang til det stormagtspolitiske spil om Mel-lemøsten gennem engagementer i Syrien, Libyen, Sudan og So-malia, mens Saudi-Arabien, Emiraterne og senest Iran blev lan-dets nye modstandere. Og hvad kommer Tyrkiets nylige ønske om at genåbne optagel- sesforhandlingerne med EU til at betyde? Såvel for landets am-bitioner i Mellemøsten, som for landets / regionens islamise-ringsproces?

Foredragsholder

Lars Erslev Andersen

Praktiske oplysninger

Dato: Torsdag d. 18. november 2021, kl. 19:00-21:00.
Sted: Holstebro Museum, foredragssalen.
Oplægsholder: Lars Erslev Andersen
Pris: Gratis for storkunder og studerende, andre 50kr.
Tilmelding: Ikke nødvendigt

Comments are closed