Deporteret til Sprogø og Livø

29 September 2022. Fra 1911 til 1961 husede Livø i Limfjorden en øanstalt for såkaldt antisociale og kriminelle, åndssvage mænd, og fra 1923 til 1961 risikerede ”sexuelt løsagtige, åndssvage kvinder” at havne på Sprogø. Initiativtageren Christian Keller fra De Kellerske Anstalter anså de to institutioner som et humant fremskridt i behandlingen af utilpassede åndssvage. En opfattelse som havde klangbund i samtiden. Øanstalterne sættes ind i en historisk ramme med omtale af bl.a. darwinisme, degenerationsteori, racehygiejne/arvehygiejne og medlidenhedsdrab.

Henning Frandsen, foredragsholder, journalist og historiker

Foredrag: Deporteret til Sprogø og Livø

Forelæser: Henning Frandsen

Tid: d. 29. September 2022, kl. 19_00

Sted: Holstebro Museum

Entré: Gratis for storkunder og studerende. Øvrige deltagere 50kr.

Tilmelding: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/ia2uht6jsm

Comments are closed