« DEN OLDKRISTNE OG MIDDELALDERLIGE KIRKES HISTORIE, KUNST OG ARKITEKTUR:4 Fra senantik til tidlig middelalderlig kristendom

Christian cross over sunset background vertical image

Comments are closed