DEN OLDKRISTNE OG MIDDELALDERLIGE KIRKES HISTORIE, KUNST OG ARKITEKTUR:4 Fra senantik til tidlig middelalderlig kristendom

 14. marts 2023. I foredraget ser jeg på splittelsen mellem de to store former for kristendom: den østlige og den vestlige. Hvorfor kom det til en adskillelse, og hvorfor udviklede de to hovedstrømninger i kris-tendommen sig så forskelligt fra hinanden? Jeg ser også på tilbli-velsen af munkevæsenet, fra hellige mænd og kvinder til den in-stitutionaliserede form for askese i klostervæsenet. Hvordan kan vi forklare kristendommens asketiske ekstremister. Et andet væ-sentligt punkt gælder bevægelserne i vestlig kristendom, fra Rom over Ravenna til Frankrig, ligesom vi ser på teologien som en form for religiøs filosofi hos skikkelser som Anselm og Tho-mas Aquinas og på fremkomsten af universitet som teologisk lærdomsinstitution.         
Anders Klostergaard Petersen, lektor v. Århus Universitet

Foredrag: Fra senantik til tidlig middelalderlig kristendom

Forelæser: Anders Klostergaard Petersen

Tid: 14. marts 2023 kl. 19:30-21:30

Sted: Holstebro Museum, Folkesalen

Entré: Gratis for storkunder, studerende og medlemmer Holstebro Museumsforening. Øvrige 50kr.

Tilmelding: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/ezz3f2wror

Comments are closed