DEN OLDKRISTNE OG MIDDELALDERLIGE KIRKES HISTORIE, KUNST OG ARKITEKTUR: 6. Middelalderens mange kirker

07. september 2023. Da Karl den Store i 800-tallet ville renovere, genoprette, Det romerske Rige, skete det ved kopiering af antikkens kunst. Hans kirke i Aachen stod i direkte forbindelse med oldkirkelig arkitektur. Efter kejser Karls karolingiske renæssance følger krisetider, men også en gennemført kristianisering af Nordeuropa. Byggestenene i dette arbejde var bispedømmerne med domkirker. Ud over disse kom i tusindvis af bykirker, sognekirker og klosterkirker – kirker med højt specialiserede funktioner. Pilgrimsvæsenet trak sine spor gennem Europa og den nye tro på skærsilden fik frygten til at stige. Man måtte søge hjælp, og det skete i høj grad gennem påkaldelsen af helgener ved hjælp af billeder. Også pesten var som en chokbølge for den vestlige kristenheds tiltro til verdens stabilitet. Med Konstantinopels fald i 1453 så man fjender og trusler overalt, hvilket både førte til opblussen af nye kultformer, men også et had mod alle fremmede – og en vending mod den visdomstradition, der nu var gået i arv fra øst til vest. Det lagde blandt andet grunden til renæssancen i Italien.

Comments are closed