DEN OLDKRISTNE OG MIDDELALDERLIGE KIRKES HISTORIE, KUNST OG ARKITEKTUR: 3. Oldkirkens billedverden

7. februar 2023. Gudstjenester holdtes mangfoldige steder i den oldkirkelige tid, og efterhånden som kristendommen blev accepteret fik kirken en ny synlig form i det offentlige rum. Hvordan så kristusbilledet ud? Hvad malede man på væggene og hvordan udformede man de hellige genstande. En kristen ikonografi opstår i oldkirken og den udvikles igennem hele perioden frem til middelalderen.

Hvor meget er antikt arvegods og hvor meget er reelt nyt? Nye kirkebygningsformer udvikles, hvilket tydeligt eksemplificeres i Konstantinopel og i Ravenna, hvor hele det byzantinske hofcere-moniel sættes i sving i mosaikkerne. Billedstriden sætter dog og-så sit præg på disse udsmykninger. Hvad var baggrunden for denne nye afstandtagen til brug af billeder?

Carsten Back-Nielsen, lektor emeritus v. Aarhus Universitet

Foredrag: Oldkirkens billedverden

Forelæser: Carsten Bach-Nielsen

Tid: 07. februar 2023 kl. 19:30-21:30

Sted: Holstebro Museum, Folkesalen

Entré: Gratis for storkunder, studerende og medlemmer Holstebro Museumsforening. Øvrige 50kr.

Tilmelding: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/3n7btvzl17

Comments are closed