”DEN LITTERÆRE KLASSIKER: Tove Ditlevsens erindringer Barndom, Ungdom og Gift”

8. maj 2023. ”Tove Ditlevsen udgav mere end 28 digtsamlinger, romaner og noveller, som solgte i store oplag. Hun bragte kvindelivet ind i litteraturen og skrev på sine erfaringer fra opvæksten i et københavnsk arbejderhjem, til moderskab og digtersucces i besættelsestidens bohême-kredse, videre til forstadstilværelsen som skiftende akademikers hjemmegående hustru med en voksende børneflok og derefter depressioner og stofmisbrug for at slutte som en mediedronning, hvis selvdestruktive liv og bramfri meninger nåede avisernes forsider. Hendes tidlige bøger blev beundret for deres beskrivelser af tidens pige- og kvindeliv.

De sidste ti år skrev hun tre bind erindringer, hvor hun søgte bag om socialrealismen for at finde roden til sit eget kunstneriske sprog og tegne et billede af sin kvindelige identitet. I ”Barndom” er forholdet til moderen det centrale tema, mens ”Ungdom” og ”Gift” fortæller om hendes ægteskabelige liv. Den kvindelige fortæller beskriver med et nøgternt, af-idea-liserende blik sine mandlige partneres svagheder og laster uden at skjule, at hun selv langt fra ligner det forskønnede kvindebillede, som litteraturen og medierne gerne ville fasthol-de. Hendes liv var præget af den samme alkoholisme, narkomani og promiskuitet, som det længe havde været forbeholdt mandlige forfattere at beskrive og vedkende sig. Således foregreb hun den bekendelseslitteratur, der voksede frem samtidig med 1970’ernes kvin-debevægelse. Forelæsningen handler om de tre erindringsværker og deres placering i det samlede forfatterskab”.               

Comments are closed