Den litterære klassiker: Jeppe Aakjær og Rugens Sange

24. april 2024. Jeppe Aakjærs (1866-1930) forfatterskab er meget betydeligt i dansk litteratur og hans digte centrale i den folkelige sang. Tænk blot på ”Jens Vejmand”, ”Jeg bærer med Smil min Byrde” og ”Jeg er Havren”. Aakjær spillede en stor rolle i sin samtid, hvor industrialisering prægede land og by. Han forsvarede naturen, livsudfoldelsen og de svages ret. Han kæmpede for historiens og traditionens ret mod den åndløse og grådige økonomiske udnyttelse, han så i sin samtid. Aakjær virkede som forfatter, debattør og kulturperson, men størst var han i sin lyrik med fx samlingen Rugens Sange og andre Digte (1906), der er et centralt hovedværk i dansk litteratur

Comments are closed