DE SKJULTE LEDERE. Om kvinderne i den tidlige kristendom

27. februar 2023. I foredraget dokumenterer Marianne Aagaard Skovmand, at kristendommen aldrig var blevet til uden de kvindelige ledere på Jesu tid og i årene derefter. Det var ofte kvinder, der organiserede og finansierede møderne mellem kristne de første år, ligesom de sørgede for Jesus og hans følge. Jesus og senere Paulus formede begyndelsen på kristendommen og konstant var kvinderne med i beslutningerne, og det i en tid, hvor det var endnu mere provokerende end i dag. “Det betyder noget at kunne fastslå det, for det er selve kernen af kristendommen, at både kvinder og mænd er skabt af Gud i hans billede og derfor har samme værdi og samme rettigheder. Nu kan vi se, at Jesus og også Paulus faktisk stod ved det og kæmpede for det i de år”, udtaler Marianne Skovmand. Og det skete i en tid, hvor kirker endnu ikke var etablerede og menighederne mødtes under private former. Og i modsætning til det omgivende patriarkalske Romerrige.

Da bibelen redigeredes omkring 400 forsvandt såvel kvinderne, som spiritualiteten ud af billedet til fordel for dogmerne. Hvorfor Maria-evangeliet negligeredes – såvel som Thomas-evangeliet.

Kvinderne skulle ikke tie, men forrettede undertiden gudstjenesten – så når Paulus skrev, at kvinderne skulle tie i forsamlinger forudsatte det, at de talte. Og måske var Paulus´ udtalelse en senere tids tilføjelse. ”Kvinderne har i realiteten fyldt langt mere i kristendommens første tid end eftertidens patriarkalsk vinklede, unænsomme og tendentiøse redigering af de gamle skrifter lægger op til” udtaler Marianne Skovmand.

Forfatteren har tidligere udgivet en kommenteret ny-oversættelse af såvel Maria-evangeliet (2017), som Thomas-evangeliet (2018).

Marianne Aagaard Skovmand, Sognepræst, cand. theol. og ph.d.

Foredrag: De skjulte ledere. Om kvinderne i den tidlige kristendom

Forelæser: Marianne Aagaard Skovmand

Tid: D. 27. februar 2023, kl. 19-21.

Sted: Holstebro bibliotek, Foredragssalen

Entré: Gratis for studerende og storkunder. Øvrige 50kr.

Tilmelding: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/tb9zx44kan

Comments are closed