DANSK MARITIM HISTORIE, II: Anlæggelsen af Esbjerg Havn

18. januar 2024. Planerne om en havn ved Esbjerg blev født af Danmarks nederlag i 1864 i krigen mod Preussen og Østrig og det efterfølgende tab af hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Initiativtagernes argumenter for den nye havn var behovet for erstatning af tabte havne i hertugdømmerne og ønsker om at lede dansk vestvendt handel uden om tyske havne, men havneplanerne rummede også ønsker om jernbaner og egnsudvikling. Anlægsarbejdet blev besværligt, men da havnen først blev åbnet, voksede den hurtigt op til at blive én af Danmarks største havne med en betydelig landbrugseksport til Storbritannien. Siden kom fiskeri og offshore energiproduktion til Esbjerg, hvis havn rummer en fascinerende historie om menneskelig foretagsomhed.

Morten Hahn Pedersen, tidl. Museumsdirektør, seniorforsker ved SDU, og nuværende freelance forsknings-, formidlings- og rådgivningsvirksomhed.

Foredrag: DANSK MARITIM HISTORIE, II: Anlæggelsen af Esbjerg Havn

Forelæser: Morten Hahn Pedersen

Tid: 18. januar 2024, kl. 19-21.

Sted: Holstebro Museum, Folkesalen

Entré: Tilmelding er nødvendig – Gratis for storkunder, studerende og medlemmer Holstebro Museumsforening. Øvrige 50kr.

Tilmeldinghttps://www.place2book.com/da/sw2/sales/qe7ls5hivn

Comments are closed