DANSK MARITIM HISTORIE, II: Anlæggelsen af Esbjerg Havn

18. januar 2024. Planerne om en havn ved Esbjerg blev født af Danmarks nederlag i 1864 i krigen mod Preussen og Østrig og det efterfølgende tab af hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Initiativtagernes argumenter for den nye havn var behovet for erstatning af tabte havne i hertugdømmerne og ønsker om at lede dansk vestvendt handel uden om tyske havne, men havneplanerne rummede også ønsker om jernbaner og egnsudvikling. Anlægsarbejdet blev besværligt, men da havnen først blev åbnet, voksede den hurtigt op til at blive én af Danmarks største havne med en betydelig landbrugseksport til Storbritannien. Siden kom fiskeri og offshore energiproduktion til Esbjerg, hvis havn rummer en fascinerende historie om menneskelig foretagsomhed.

Comments are closed