Når ledelse fordeles på flere hænder. Hvordan kan man arbejde med distribueret ledelse?

11. oktober 2023. I dag er ledelse ikke en opgave, der alene bliver løst på direktionsgangen eller inde på lederens kontor. Medarbejdere bidrager i dag til ledelse – også selvom der ikke står ’leder’ på deres visitkort. Det gælder særligt for de mennesker, der har funktioner som fagkoordinator, vagtplanlægger, projektleder eller lignende. Når udøvelsen af ledelse fordeles på flere hænder, kan det beskrives ud fra den ledelsesform, der kaldes for distribueret ledelse. På dette foredrag ser vi nærmere på denne ledelsesform. Men hvordan lykkes man med at arbejde med distribueret ledelse? Hvad kræver det af lederen, og hvad kræver det af medarbejderne? Hvilke faldgruber skal man være opmærksom på, og hvordan styrer man udenom disse?

Læs mere

Faglig ledelse i praksis

07. november 2023. Faglig ledelse handler om at opnå en fælles forståelse af faglig kvalitet og indfri denne i praksis. Det er lettere sagt end gjort, men forskningen viser, at det som leder af fagprofessionelle medarbejdere (fx skolelærere, socialrådgivere og sygeplejersker) er vigtigt med den faglige ledelse. Faglig ledelse er nemlig et centralt redskab til at udvikle fagligheden og sikre motiverede medarbejdere.

Læs mere