Odderen – en succeshistorie i dansk naturforvaltning

28. februar 2024. Fra at være på randen af udryddelse i begyndelsen af 1980`erme er odderbestanden i Danmark nu igen udbredt i det meste af landet. Odderens positive bestandsudvikling bliver i dag betegnet som en succeshistorie i dansk naturforvaltning.

Læs mere

AFGHANISTAN. Imperiernes Kirkegård – Mellem Taliban og Jihad”, IV

04. april 2024. Temarækken afsluttes med en belysning af forholdet mellem den nationalistiske og islamistiske Taliban-bevægelse og de mere internationalt orienterede jihadistiske bevægelser, som Islamisk Stat og Al-Qaeda. Taliban vekslede mellem at være en regering i 1990´erne og en guerillabevægelse indtil den endegyldige magtovertagelse efter Koalitionens exit i 2021. Talebanerne er en sunnimuslimsk bevægelse, der lægger særlig vægt på ortodokse værdier, som renhed, Sharia som stats-lov og segregering mellem kønnene. Bevægelsen opstod i de etniske pashtuneres område i Afghanistan.

Læs mere

Irakkrigen – 20 år efter

11. april 2024. Den internationale invasion, der i 2003 gennemførte invasionen af Irak, havde et klart mål: at fjerne det politiske system ledet af Saddam Hussain, der gennem årtier havde opbygget et diktatur, der politisk igen og igen havde udfordret Vesten.

Læs mere

Kulturmøder og religiøse fjendebilleder i antikken og nutidens Europa

02. maj 2024. I det gamle Rom skændtes hedenske romere og kristne kirkefædre bravt om (af)gudsdyrkelse, ind-voldstydning og (fup)mirakler, bordelbesøg, gladiatorshows, ædegilder, druk, hor og kvindelig forfængelighed, blandt meget andet. Så vidt datidens religionsdebat. I nutidens europæiske religions-debatter skændes man om civilisationssammenstød, indvandring, integration, demokrati, ytringsfrihed, sexualmoral, kvindeundertrykkelse og brugen af muslimsk hovedbeklædning i det offentlige rum.

Læs mere