Carsten Niebuhrs “Arabiske Ekspedition” (1761-66)

Akacietræ

Kendskabet og forbindelsen til Den arabiske Halvø havde siden Det Østromerske Riges kollaps til Osmannerne i midten af 1400-tallet stort set udelukkende været varetaget af venetianske købmænd på Palæstinas kyster. Frederik V sendte i 1761 den holstenske landmåler Carsten Niebuhr afsted på det, der siden er blevet kaldt den første rent videnskabelige ekspedition ”Den Arabiske Rejse”. Oprindeligt skulle ekspeditionen udelukkende være gået til Yemen i det sydlige Arabien for at indsamle nyt stof omkring Det gamle Testamente. Inden afrejsen udvidedes undersøgelsesområdet til også at omfatte almene arkæologiske, historiskegeografiske og fysiske undersøgelser af enhver art, og således opstod den danske »arabiske Ekspedition«. Ekspeditionens eftermæle blev især Forsskåls botaniske og zoologiske arbejder og samlinger og Niebuhrs ”Reisebeschreibung von Arabien” (I-III, 1774-78, 1837) og ”Beschreibung von Arabien” (1772). Niebuhrs optegnelser fra rejsen dækkede blandt andet sprog, geografi og etnografi. Hans optegnelser fra den persiske oldtidsby Persepolis skabte grundlag for, at danske videnskabsmænd, som de første kunne tyde det ældste kendte skriftsystem, kileskriften.

Derudover var hans kartografisk arbejde særdeles betydningsfuldt. Ekspeditionens resultater blev anerkendt i samtiden og anvendt. For eksempel henviser de mere end 100 videnskabsmænd, som var med Napoleons felttog i Egypten og udforskede landet, til ekspeditionens resultater i deres egne forskningsresultater, som udkom i ”Description de l’Égypte”. Disse videnskabsmænd udførte en tilbundsgående undersøgelse af Egyptens geografi, samfund, oldtidsminder og natur. Det vil sige, at det var samme type undersøgelser, som Den arabiske rejse selv foretog.

Hvorfor og med hvilke intentioner bekostede Frederik d. V en så omfattende, kostbar og farefuld ekspedition til det osmanniske kulturområde, som Europa jo faktisk havde ligget i krig med de foregående to århundreder – og fortsat lå i krig med?

Philippe Provencal, cand. mag. og ph.d. ved Statens Naturhistoriske Museum.

Praktiske oplysninger:

Sted: Folkesalen, Holstebro Museum

Tid: 21. april 2022. 19:30-21:30

Oplægsholder: Philippe Provencal, cand. mag. og ph.d. ved Statens Naturhistoriske Museum.

Pris: Gratis for storkunder og studerende. Øvrige deltagere kr. 50;

Comments are closed