Carsten Niebuhrs “Arabiske Ekspedition” (1761-66)

Kendskabet og forbindelsen til Den arabiske Halvø havde siden Det Østromerske Riges kollaps til Osmannerne i midten af 1400-tallet stort set udelukkende været varetaget af venetianske købmænd på Palæstinas kyster. Frederik V sendte i 1761 den holstenske landmåler Carsten Niebuhr afsted på det, der siden er blevet kaldt den første rent videnskabelige ekspedition ”Den Arabiske Rejse”.

Comments are closed