Brugen af genoprettende ret, herunder konfliktmægling, i retssystemet

25. april 2024. Foredraget vil præsentere, hvordan genoprettende ret, herunder konfliktmægling, bruges i det nuværende danske retssystem i politiets Konfliktråd, hvor ofre og gerningspersoner får mulighed for at mødes til en dialog ansigt til ansigt. Vi vil desuden diskutere, hvorvidt det vil give mening at nytænke brugen af den slags dialogprocesser i retssystemet. Vil det f.eks. være fornuftigt fremadrettet at bruge genoprettende ret som en ny form for straf i retssystemet?

Comments are closed