At lede på katastrofer

23. Marts 2023. Covid-19 pandemien blev anledning til, at offentlige tilbud med få dages varsel måtte gentænke hele deres praksis og organisering. Med udgangspunkt i et studie af skolelederes praksis undersøges i foredraget, hvordan offentlige ledere kan arbejde med en krise som en mulighed for at gentænke praksis og udvikle læring og ledelse.  Det er forståeligt at ledere og medarbejdere overvældes og frustreres af en så pludselig og markant krise, men foredraget viser eksempler på, hvordan sådanne kriser også åbner for nye og andre muligheder for samskabelse, læring og udvikling.
Mari-Ana Jones, Ph.d

Foredrag: At lede på katastrofer

Forelæser: Mari-Ana Jones

Tid: d. 23. Marts 2023, kl. 14-16

Sted: UCH, Døesvej 76, 7500 Holstebro

Entré: Gratis for storkunder og studerende. Øvrige deltagere kr. 50;

Tilmelding: At lede på katastrofer

Comments are closed