At lede på katastrofer

23. Marts 2023. Covid-19 pandemien blev anledning til, at offentlige tilbud med få dages varsel måtte gentænke hele deres praksis og organisering. Med udgangspunkt i et studie af skolelederes praksis undersøges i foredraget, hvordan offentlige ledere kan arbejde med en krise som en mulighed for at gentænke praksis og udvikle læring og ledelse. Det er forståeligt at ledere og medarbejdere overvældes og frustreres af en så pludselig og markant krise, men foredraget viser eksempler på, hvordan sådanne kriser også åbner for nye og andre muligheder for samskabelse, læring og udvikling.

Comments are closed