AFGHANISTAN. Imperiernes Kirkegård – Sovjetunionens invasion (1979-1989)

Efter endnu et internt kup mod udgangen af 1979 bad det afghanske kommunistparti om broderlig støtte fra Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker. I 1981 blev den strategisk vigtige Wakhan-korridors grænser i det nordøstlige Afghanistan bekræftet ved en aftale mellem Afghanistan og USSR, mens Kina protesterede. Wakhan var i 80´erne en vigtig rute for indsmugling af våben til landet. Modstanden mod det kommunistiske regime formuleredes fra begyndelsen af interventionen i religiøse termer – ”hellig krig” – jihad, ledet fra Pakistan og Iran. De sovjetiske besættelsesstyrker, i alt omkring 120.000 soldater, blev aldrig i stand til at pacificere de perifere områder af landet. Som del af den kolde krig mellem USA og Sovjet, støttede USA Mujahedinerne.

Efter flere forgæves forsøg på at styrke styrets magtbasis, trak USSR under ledelse af den reformistiske Mikhail Gorbatjov endelig sine tropper ud af landet i 1989. Landet blev erklæret for en islamisk stat i 1992. Magtkampene mellem mujahedinerne og Taleban resulterede i sidstnævntes erobring af Kabul i 1996.

Niels Bo Poulsen, institutleder v. Forsvarsakademiet.

Foredrag: AFGHANISTAN. Imperiernes Kirkegård – Sovjetunionens invasion (1979-1989)

Forelæser: Niels Bo Poulsen

Tid: d. 3. november 2022, kl. 19:30

Sted: Folkesalen på Historisk Museum, Holstebro

Entré: Gratis for storkunder og studerende. Øvrige deltagere kr. 50;

Tilmelding: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/nikmukem2d

Comments are closed