AFGHANISTAN. Imperiernes Kirkegård – Mellem Taliban og Jihad”, IV.

12. oktober 2023. Temarækken afsluttes med en belysning af forholdet mellem den nationalistiske og islamistiske Taliban-bevægelse og de mere internationalt orienterede jihadistiske bevægelser, som Islamisk Stat og Al-Qaeda. Taliban vekslede mellem at være en regering i 1990´erne og en guerillabevægelse indtil den endegyldige magtovertagelse efter Koalitionens exit i 2021. Talebanerne er en sunnimuslimsk bevægelse, der lægger særlig vægt på ortodokse værdier, som renhed, Sharia som stats-lov og segregering mellem kønnene. Bevægelsen opstod i de etniske pashtuneres område i Afghanistan. Jihadismen er en totalitær ideologi med mål og metoder på linje med nazismen og bolsjevismen. Fjenden er såvel egne ”van-tro” regimer i form af Ghani-regeringen, men tillige kampen mod vestlig livsstil, kvinders ligeberettigelse og demokrati. Dette foredrag vil zoome ind på forskellene mellem forskellige former for jihadismer og de interne debatter mellem de bevægelser, der har været aktive i Afghanistan.

Comments are closed