AFGHANISTAN. Imperiernes Kirkegård – Det britiske Imperiums invasioner (1839-1842, 1878-1880, 1919)

Vi befinder os i dette efterår i ”år 1” efter Koalitionens exit fra Afghanistan. Et land, der i visse internationale analytikeres vurdering betegnes, som ”Imperiernes Kirkegård”.

Afghanistans territorium har ikke siden Perserkrigene været genstand for en stormagts eller et imperiums interesser i sig selv. Højst grundet dets geografiske beliggenhed. Det være sig i forbindelse med Silkevejene, Det britiske Imperium, Sovjetunionen og senest den vestlige Koalition. Måske kineserne, som de første, retter op på det perspektiv i betragtning af landets enorme lithium-ressourcer.

Hvad var den geopolitiske baggrund for det britiske og sovjetiske imperiums og koalitionens totalt kuldsejlede interventioner i et land, der sammenlignet med aggressorens stade, med rette kan betegnes som et uland? Og et land, som militærteknologisk må betegnes som værende lavteknologisk – grænsende til det primitive. Foredragsrækken tager udgangspunkt i Det britiske Imperiums interventioner (1839-1842, 1878-1880, 1919), der udelukkende havde afsæt i Afghanistans geografiske placering som stødpudestat mellem Rusland og Britisk Indien. Britiske koloniale bestræbelser på at kontrollere om-rådet og modvirke russisk indflydelse resulterede i tre anglo-afghanske krige

Steffen Heiberg. Tidl. forskningschef, inspektør ved Det nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot og forfatter.

Foredrag: AFGHANISTAN. Imperiernes Kirkegård – Det britiske Imperiums invasioner (1839-1842, 1878-1880, 1919)

Forelæser: Steffen Heiberg

Tid: d. 13. oktober 2022, kl. 19:30

Sted: Holstebro Museum – Folkesalen

Entré: Gratis for storkunder og studerende. Øvrige deltagere kr. 50;

Tilmelding: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/7cp3h9inwc

Comments are closed