Fra tidlig Kristusreligion til kristendom

Beskrivelse

Både Jesus og Paulus var jøder og opfattede Kristusreligion som uafvigelig del af jødedommen. Den var som reformation af
jødedommen den sande jødedom. Men hvis hverken Jesus’ eller Paulus’ religion var kristendom, hvad var den så? Og
mindst lige så væsentligt, hvornår opstod kristendommen i givet fald? Hvornår er det meningsfuldt at begynde at tale om
kristendom som en i forhold til jødedommen uafhængig og selvstændig form for religion? I foredraget trækker jeg de lange
perspektiver fra de tidligste former for Kristusreligion (særligt Paulus) frem til det punkt, hvor kristendom og jødedom blev til
det, vi kender dem som i dag.

Arrangeret i samarbejde med Holstebro Kirke

Oplægsholder

Anders Klostergaard Petersen, Professor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Praktiske oplysninger

Dato: Torsdag den 22. november 2018 kl. 19.00 til ca. 21.00.
Oplægsholder: Anders Klostergaard Petersen, Professor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
Sted: Holstebro Bibliotek, Bibliotekssalen
Pris: Gratis for storkunder. Øvrige deltagere kr. 50,-. Studerende, der kan fremvise studiekort kr. 25,-.
Tilmelding: Ikke nødvendig

Comments are closed