Midtjyllands historie – en tidsrejse fra jægerstenalder til nutiden

Sporene fra tidligere tider findes overalt i Midtjylland. De ældste spor er mere end 12.000 år gamle og stammer fra de første rensdyrjægere, som indvandrede til Danmark. Gennem arkæologiske udgravninger er der registreret mange senere levn fra vores forfædre. Menneskene har gennem tiden formet landskabet for at kunne brødføde sig selv og deres familier, således at der i dag ikke længere findes uberørt natur i Midtjylland. Med udgangspunkt i bogen ”På tur i Danmarks Historie” fra 2017 gives et indblik i, hvor mange muligheder der er for at opleve den midtjyske historie på egen hånd. Hør om stenalderjægerens kamp for overlevelse ved Bølling Sø, gå på en jernaldervej anlagt for mere end 2000 år siden i Vestjylland, følg i munkenes fodspor gennem Søhøjlandet, oplev herregårdsmiljøet på Djursland eller hør om hedens opdyrkning og en spirende tekstilindustri i Herning.

Foredragsholder:

Tinna Møbjerg, Seniorforsker, lic.phil.

Praktiske oplysninger

Dato: 6. november 2019 kl. 19.30
Oplægsholder: Tinna Møbjerg
Sted: Holstebro Museum, Museumsvej 2B, 7500 Holstebro.
Pris: Gratis for storkunder og studerende. Øvrige deltagere kr. 50,- Tilmelding: Ikke nødvendigt

Comments are closed