Landeværnet: Soldaterliv i 1800-tallet

Soldaterliv i 1800-tallet Landeværnet var en tidlig udgave af værnepligt, der blev pålagt bønderne i begyndelsen af 1800-tallet. Første del af foredraget gennemgår landeværnets oprettelse, nedlæggelse, samt de almindelige tjenesteforhold som session og træning. Anden del af foredraget er en indføring i Landeværnets arkivalier, og hvordan de bruges i slægtsforskningsøjemed. Var en slægtning indkaldt til Landeværnet, kan der være interessante noter om tjenestetiden. Om en gårdmand fra Thy
hedder det eksempelvis: ”Har en mådelig bavn.” Manden havde altså pligt til at tænde et bål, for at advare om fjendtlig landsætning

Oplægsholder

Rasmus Wichmann, Cand.mag. i historie fra Københavns Universitet, med erfaring fra museer i Stevns, Greve, Rudersdal, Lemvig og Ringkøbing-Skjern kommuner

Praktiske oplysninger

Dato: Torsdag d. 31. oktober 2019 – kl.19-21
Oplægsholder: Rasmus Wichmann 
Sted: Holstebro Museum
Pris: Gratis for storkunder og studerende. Øvrige deltagere kr. 50,-. 
Tilmelding: Ikke nødvendig 

Comments are closed