Landeværnet: Soldaterliv i 1800-tallet

31. oktober 2019. Soldaterliv i 1800-tallet Landeværnet var en tidlig udgave af værnepligt, der blev pålagt bønderne i begyndelsen af 1800-tallet. Første del af foredraget gennemgår
landeværnets oprettelse, nedlæggelse, samt de almindelige tjenesteforhold som session og træning. Anden del af foredraget er en indføring i Landeværnets arkivalier, og
hvordan de bruges i slægtsforskningsøjemed. Var en slægtning indkaldt til Landeværnet, kan der være interessante noter om tjenestetiden. Om en gårdmand fra Thy
hedder det eksempelvis: ”Har en mådelig bavn.” Manden havde altså pligt til at tænde et bål, for at advare om fjendtlig landsætning

Comments are closed